^ Back to Top

Przetargi

 

Opublikowano: środa, 17 listopada 2021 12:17
Zmodyfikowano: piątek, 03 grudnia 2021  10:02

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania.pdf

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 70/126 w Częstochowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

"Zakup sprzętu komputerowego
na potrzeby Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ".


Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu 12 sztuk komputerów przenośnych oraz 3 sztuk monitorów.

Uwaga – cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia oraz inne składniki wraz z narzutami, mające wpływ na ostateczną cenę (np. koszty dostawy produktów do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego, akcyza, podatek VAT) – w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia.

Informujemy, że przedłożona przez Państwa oferta cenowa nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.

Ofertę na „Formularzu Ofertowym” należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2021.r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz tytuł: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie”.

Zamawiający nie zamierza zwoływać oferentów.

Ofertę należy przesłać pocztą, faxem, e-mail lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na adres:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul. Wyszyńskiego 70/126
Tel. 343770117 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe,

Formularz ofertowy.

 


Opublikowano: środa, 17 listopada 2021 11:43
Zmodyfikowano: czwartek, 02 grudnia 2021  11:44

 

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.pdf

 

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania.pdf

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert wykonanie robót budowlanych polegających na:

Przebudowa Budynku Hotelu „AGRO” w Mikołowie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych


Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00268329/01, data zamieszczenia: 15.11.2021

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nr ŚODR_CZ/05/11/2021, ogłoszenie nr 2021/BZP 00268329/01 wynosi 274.900zł brutto (223.495,93zł netto).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA - projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Dokumentacja_techniczna.

 


Opublikowano: poniedziałek, 18 października 2021 15:10
Zmodyfikowano: poniedziałek, 08 listopada 2021  09:40

 

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.pdf

 

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania.pdf

 

Informacja o złożonych ofertach

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego nr ŚODR_CZ/03/10/2021, ogłoszenie nr 2021/BZP 00234205/01 w określonym przez zamawiającego terminie wpłynęły następujące oferty:

1. TOPATOTERA Sp. z o.o., ul. Floriana 7, 44-190 Knurów - cena 360.000,00 zł brutto.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na:

Przebudowa Budynku Hotelu „AGRO” w Mikołowie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00234205/01, data zamieszczenia: 18.10.2021.

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nr ŚODR_CZ/03/10/2021, ogłoszenie nr 2021/BZP 00234205/01 wynosi 274.900zł brutto (223.495,93zł netto).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA - projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Dokumentacja_techniczna.

 


Opublikowano: wtorek, 12 października 2021 09:45

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie:

Badanie sprawozdania finansowego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie za 2021 i 2022 rok.

 

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

 


Opublikowano: czwartek, 7 października 2021 08:18
Zmodyfikowano: poniedziałek, 15 listopada 2021 10:21

 

Protokół Postępowania w Trybie Zamówienia z Wolnej Ręki

Protokół Postępowania w Trybie Zamówienia z Wolnej Ręki.pdf

 

 

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania.pdf

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na:

Przebudowa Budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Oddział Bielsko-Biała ul. Generała Mieczysława Boruty Spiechowicza 24 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00219580/01, data zamieszczenia: 06.10.2021 r.

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nr ŚODR_CZ/02/10/2021, ogłoszenie nr 2021/BZP 00219580/01 wynosi 393.600,00zł brutto (320.000,00zł netto).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu,

Specyfikacka Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA- projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Dokumentacja_techniczna.

 


Opublikowano: środa, 29 września 2021 15:10
Zmodyfikowano: piątek, 15 października 2021  12:41

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o Unieważnieniu w BZP

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym

 

Informacja o złożonych ofertach

 

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego nr ŚODR_CZ/01/09/2021, ogłoszenie nr 2021/BZP 00196437/01 w określonym przez zamawiającego terminie wpłynęły następujące oferty:

1. TOPATOTERA Sp. z o.o., ul. Floriana 7, 44-190 Knurów - cena 687.555,07zł brutto.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na:

 

Przebudowie Budynku Hotelowego „AGRO” w Mikołowie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00196437/01, data zamieszczenia: 29.09.2021.

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nr ŚODR_CZ/01/09/2021, ogłoszenie nr 2021/BZP 00196437/01 wynosi 274.900zł brutto (223.495,93zł netto).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Decyzja,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA- projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Dokumentacja_techniczna.

 


Opublikowano: poniedziałek, 20 września 2021 09:10

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 70/126 w Częstochowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

 

"Dostawę sprzętu komputerowego dla Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” (POPC.02.01.00-00-0100/19-00)".

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do prezentacji danych.

 

Uwaga – cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia oraz inne składniki wraz z narzutami, mające wpływ na ostateczną cenę (np. koszty dostawy produktów do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego, akcyza, podatek VAT) – w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia.

 

Informujemy, że przedłożona przez Państwa oferta cenowa nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.

 

Ofertę na „Formularzu Ofertowym” należy złożyć w terminie do dnia 05 pażdziernika 2021.r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz tytuł:

„Dostawa zestawu do prezentacji danych”

 

Zamawiający nie zamierza zwoływać oferentów.

 

Ofertę należy przesłać pocztą, faxem, e-mail lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na adres:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

42-200 Częstochowa

ul. Wyszyńskiego 70/126

Tel. 343770117 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Osoba do kontaktu:

Wojciech Dobrzański - tel: 343770115,

Piotr Sykuła - tel: 343770134.

 

Załączniki:

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Formularz cenowy

Załącznik nr 5 – Zapytanie ofertowe


Opublikowano: czwartek, 10 października 2019 13:49

Zapytanie ofertowe/ znak sprawy ŚODR.C.K.262.2.2019

Na wykonanie:

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie za 2019 i 2020 rok.

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy


Opublikowano: piątek, 27 września 2019 14:49

OGŁOSZENIE

Na zakup usługi polegającej na zapewnieniu kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego do Włoch w ramach operacji pn. „Innowacyjne metody zarządzania produkcją bydła mięsnego w województwie śląskim”

W załączeniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (docx)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Informacja o udzieleniu zamówienia


Opublikowano: czwartek, 19 września 2019 13:14

OGŁOSZENIE

Na zakup usługi polegającej na zapewnieniu kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego do Włoch w ramach operacji pn. „Innowacyjne metody zarządzania produkcją bydła mięsnego w województwie śląskim”

W załączeniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (docx)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Informacja o unieważnieniu postępowania


Opublikowano: czwartek, 06 września 2019 12:27

OGŁOSZENIE

Na zakup usługi polegającej na zapewnieniu kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego do województwa podkarpackiego w ramach operacji pn. "Zakładanie plantacji winorośli. Uprawa winogron, produkcja wina/soków jako szansa na rozwój gospodarstw rolnych"

W załączeniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (docx)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


Opublikowano: czwartek, 08 sierpnia 2019 13:57

OGŁOSZENIE

Na zakup usługi polegającej na zapewnieniu kompleksowej organizacji projektu pn. „Nowoczesne technologie i problemy przy uprawie warzyw korzeniowych oraz roślin okopowych” – wyjazd studyjny Belgia – Holandia.

W załączeniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (docx)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


Opublikowano: wtorek, 26 marca 2019 07:57

OGŁOSZENIE

o sprzedaży zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

W załączeniu:

Załącznik

 


Opublikowano: czwartek, 03 stycznia 2019 14:49

W związku z nierozstrzygnięciem zapytania ofertowego znak sprawy ŚODR.C.K.262.1.2018 z dnia 19 listopada 2018 ponownie składamy zapytanie na  badanie sprawozdania finansowego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie za 2018 i 2019 rok.

Zapytanie ofertowe/ znak sprawy ŚODR.C.K.262.1.2019

Na wykonanie:

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie za 2018 i 2019 rok.

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

 


Opublikowano: poniedziałek, 19 listopada 2018 13:49

Zapytanie ofertowe/ znak sprawy ŚODR.C.K.262.1.2018

Na wykonanie:

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie za 2018 rok.

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

 


Opublikowano: środa, 31 października 2018 15:49

Przetarg nieograniczony / znak sprawy ŚODR-C-Ti-261.1.2018

ŚODR w Częstochowie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawę komputerów przenośnych typu laptop oraz dostawę licencji oprogramowania biurowego dla Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie”.

W załączeniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Dostawa komputerów przenośnych i oprogramowania

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 5a - komputery przenośne

Wzór umowy - załącznik nr 5b - oprogramowanie

Obowiązek informacyjny

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacje treści SIWZ dokonane w Rozdziale 1 SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy - Zadanie nr 1

Załącznik nr 1 do umowy - Zadanie nr 2

informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu


 Opublikowano: środa, 18 lipca 2018 13:49

Zapytanie ofertowe/ znak sprawy 448/ROW/C/2018

Na wykonanie:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego do Austrii pn. „Promowanie alternatywnych rozwiązań z zakresu przedsiębiorczości  i krótkich łańcuchów dostaw żywności na przykładzie Austrii”. Zadanie jest realizowane w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2017-2018. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematy II Pomocy Technicznej „ Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

powyżej 20 000 PLN netto - poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Projekt umowy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Formularz oferty 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Kalkulacja kosztów

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych usług

Zacznik nr 1 do Umowy Podstawowej - Umowa powierzenia

Zacznik nr 1 do Umowy Powierzenia

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Opublikowano: wtorek, 08 maja 2018 09:49

Przetarg nieograniczony / znak sprawy ŚODR.CA.AG/313/3131/2/2018

ŚODR w Częstochowie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Termomodernizację budynku hotelowego położonego przy ul. Gliwickiej 85, 43-190 Mikołów - bez strony południowej ze zględu na planowaną rozbudowę”.

W załączeniu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UZP 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PROJEKT UMOWY - ZAŁ. NR 5
PRZEDMIAR
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU (STWIOR)
INFORMACJA Z ART.86 UST.5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Opublikowano: czwartek, 12 kwietnia 2018 12:44

Przetarg nieograniczony / znak sprawy ŚODR.CA.AG/313/3131/1/2018

ŚODR w Częstochowie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowę Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi w Częstochowie dla Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126”.

W załączeniu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UZP 
OFERTA + OŚWIADCZENIA
PROJEKT UMOWY
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - ZAŁĄCZNIK NR4
WZÓR PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA
KONCEPCJA ARCH. ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE
PFU ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
INFORMACJA Z ART.86 UST.5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Opublikowano: środa, 21 marca 2018 13:10

Przetarg nieograniczony / znak sprawy ŚODR.CA.AG/313/3131/1/2018

 

ŚODR w Częstochowie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowę Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi w Częstochowie dla Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126”.

 

W załączeniu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UZP 
OFERTA + OŚWIADCZENIA
PROJEKT UMOWY
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - ZAŁĄCZNIK NR4
WZÓR PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA
KONCEPCJA ARCH. ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE
PFU ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI PRZETARGOWEJ
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
INFORMACJA Z ART.86 UST.5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Opublikowano: wtorek, 20 marca 2018 12:30

 

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 222/ROW/C/2018

Przedmiotem zamówienia jest całościowa realizacja operacji pn. „Modele współpracy PZDR województwa śląskiego z potencjalnymi Grupami Operacyjnymi” polegającej na przeszkoleniu doradców,. przeszkoleniu rolników, przedsiębiorców, mieszkańców obszarów wiejskich jako przyszłych członków potencjalnych Grup Operacyjnych. Wypracowanie metod i modeli współpracy z rolnikami nt. innowacji w rolnictwie. Operacja realizowana w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich powyżej 20 000 PLN netto - poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:

WZÓR UMOWY (134 KB)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (266 KB)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY (994 KB)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (277 KB)
ZAŁĄCZNIK NR 4_ZAPYTANIE OFERTOWE (1,5 MB)
ZAŁĄCZNIK NR 5 (334 KB)
WYBÓR OFERTY (353 KB)


 
Opublikowano: czwartek, 30 listopada 2017 13:30
 
Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 785/AG/C/2017

„Zapytanie ofertowe na którego przedmiotem zamówienia jest Zakup samochodów osobowych dla Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie”
powyżej 20 000 PLN netto – poniżej 30 000 euro netto


Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz załącznik modyfikujący zapytanie ofertowe 785/AG/C/2017
 

Opublikowano: poniedziałek, 13 listopada 2017 14:35
 
Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 719/ROW/C/2017
na wykonanie

usługi serwisu kawowego oraz obiadu dla 80 uczestników  KONFERENCJI  pn.„Innowacyjne metody zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem ICT" realizowanej w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich
powyżej 20 000 PLN netto - poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszejinformacja o wyborze najkorzystniejszej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 719 ROW C 2017
WZÓR UMOWY 719 ROW C 2017
FORMULARZ OFERTY ZAŁ.NR 5


Opublikowano: wtorek, 10 października 2017 13:10

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 620/ROW/C/2017
na wykonanie

usługi transportu autokarowego dla  uczestników wyjazdu studyjnego do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, w liczbie 45 osób realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich pt. „ Zapoznanie z dobrymi praktykami współpracy na przykładzie grup producenckich – wyjazd studyjny”

powyżej 20 000 PLN netto - poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej

Zapytanie ofertowe TRANSPORT nr 620 ROW C 2017
FORMULARZ OFERTY ZAŁ.NR 5
PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO RZUCHOWA
UMOWA TRANSPORT ZN.SPR.620 ROW C 2017


Opublikowano: poniedziałek, 25 września 2017 13:05

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 601/ROW/C/2017
na wykonanie

usługi wyżywienia t.j.  SERWISU KAWOWEGO, OBIADU,POCZĘSTUNKU dla 45 uczestników wyjazdu studyjnego  do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej.
Projekt pn. „ Zapoznanie z dobrymi praktykami współpracy na przykładzie grup producenckich – wyjazd studyjny” realizowany jest w ramach PO 2016-2017 KSOW
w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.


powyżej 20 000 PLN netto – poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:

informacja o unieważnieniu postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE WYŻYWIENIE ZN.SPR.601 ROW C 2017
FORMULARZ OFERTY ZAŁ.NR 5
UMOWA WYŻYWIENIE ZN.SPR.601 ROW C 2017

 


Opublikowano: poniedziałek, 25 września 2017 13:05 

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 600/ROW/C/2017
na wykonanie

usługi transportu autokarowego dla  uczestników wyjazdu studyjnego do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, w liczbie 45 osób realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich pt. „ Zapoznanie z dobrymi praktykami współpracy na przykładzie grup producenckich – wyjazd studyjny”

powyżej 20 000 PLN netto - poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:
 

 


Opublikowano: środa, 06 września 2017 10:05

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 564/PMŁ/OM/2017
na wykonanie

usługi wyżywienia, tj. serwisu kawowego oraz obiadu dwudaniowego dla 45 uczestników wyjazdu studyjnego pn.„Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji chowu bydła mięsnego"realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich
powyżej 20 000 PLN netto - poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:

informacja o unieważnieniu postępowania
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe obiad 29.09.2017 r.
UMOWA NA USLUGĘ WYŻYWIENIA - 29.09.2017 r.
Załącznik Nr 5 do Regulaminu z 08.02.2017 r.
Harmonogram wyjazdu studyjnego


Opublikowano: środa, 06 września 2017 10:05

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 563/PMŁ/OM/2017
na wykonanie


usługi wyżywienia, tj. serwisu kawowego oraz obiadu dwudaniowego dla 45 uczestników wyjazdu studyjnego pn.„Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji chowu bydła mięsnego" realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich
powyżej 20 000 PLN netto - poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:

informacja o unieważnieniu postępowania
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe obiad 28.09.2017
UMOWA NA USŁUGĘ WYŻYWIENIA - 28.09.2017 r.
Załącznik Nr 5 do Regulaminu z 08.02.2017 r.
Harmonogram wyjazdu studyjnego


Opublikowano: środa, 06 września 2017 10:05

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 562/PMŁ/OM/2017
na wykonanie

usługi noclegu oraz wyżywienia  dla 45 uczestników wyjazdu studyjnego pn.„Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji chowu bydła mięsnego". realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich

 

Opublikowano: środa, 06 września 2017 10:05

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 561/PMŁ/OM/2017
na wykonanie

usługi transportu autokarowego dla  uczestników wyjazdu studyjnego do Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w liczbie 45 osób realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich podejmującego tematykę „Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji chowu bydła mięsnego.".

powyżej 20 000 PLN netto - poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:
 

Opublikowano: wtorek, 27 czerwca 2017 10:40

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 440/PKK/C/2017
na wykonanie

usługi polegającej na zorganizowaniu pobytu obejmującej: nocleg, wyżywienie, sala szkoleniowa dla  40 uczestników wyjazdu studyjnego pn.  „Uprawa ziół, ich innowacyjne wykorzystanie szansą rozwoju obszarów wiejskich powiatu kłobuckiego”  realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich do miejscowości Koryciny, woj. podlaskie
powyżej 20 000 PLN netto – poniżej 30 000 euro netto.

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa
Załącznik do umowy nr 2_program wyjazdu


Opublikowano: wtorek, 27 czerwca 2017 10:40

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 444/PKK/C/2017
na wykonanie

usługi wyżywienia t.j.  obiadu dwudaniowego dla 40 uczestników wyjazdu studyjnego pt.  „Uprawa ziół, ich innowacyjne wykorzystanie szansą rozwoju obszarów wiejskich powiatu kłobuckiego”  realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich
powyżej 20 000 PLN netto – poniżej 30 000 euro netto

195

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa


Opublikowano: wtorek, 27 czerwca 2017 10:40

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 439/PKK/C/2017
na wykonanie

usługi transportu autokarowego dla  40 uczestników wyjazdu studyjnego pn.  „Uprawa ziół, ich innowacyjne wykorzystanie szansą rozwoju obszarów wiejskich powiatu kłobuckiego”  realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich  do miejscowości Koryciny, powiat siemiatycki, woj. podlaskie
powyżej 20 000 PLN netto – poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa
Załącznik do umowy nr 2_program wyjazdu


Opublikowano: piątek, 02 czerwca 2017 10:40

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 349/TPRiD/OM/2017


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wyżywienia – serwisu kawowego i obiadu dwudaniowego podczas konferencji w Mikołowie dnia 28 czerwca 2017 o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa


Opublikowano: piątek, 02 czerwca 2017 10:40

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 348/TPRiD/OM/2017


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wyżywienia – serwisu kawowego i obiadu dwudaniowego podczas konferencji w Częstochowie dnia 27 czerwca 2017 o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa


Opublikowano: piątek, 02 czerwca 2017 10:40

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 347/TPRiD/OM/2017


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wyżywienia – serwisu kawowego i obiadu dwudaniowego podczas wyjazdu studyjnego do Jadwisina dnia 20 czerwca 2017 o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa


Opublikowano: piątek, 02 czerwca 2017 10:40

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 346/TPRiD/OM/2017

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi transportu autokarowego na jednodniowy wyjazd studyjny do Jadwisina dnia 20 czerwca 2017 o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa


Opublikowano: czwartek, 25 maja 2017 09:40

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 334/REiOŚ/C/2017

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi serwisu kawowego podczas wyjazdu studyjnego do Puław dnia 7 czerwca 2017 r. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:

informacja o unieważnieniu postępowania
dokumentacja z przeprowadonego zapytania ofertowego

zapytanie ofertowe
formularz oferty
umowa


Opublikowano: poniedziałek, 22 maja 2017 10:52

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 311/REiOŚ/C/2017

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi transportu autokarowego na jednodniowy wyjazd studyjny do Puław dnia 7 czerwca 2017 o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadonego zapytania ofertowego

informacja o dokonanej modyfikacji
zapytanie ofertowe zmodyfikowany 23.05.2017 r.
umowa zmodyfikowane 23.05.2017 r.

zapytanie ofertowe 
formularz ofertowy
umowa


 Opublikowano: poniedziałek, 22 maja 2017 10:52

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 312/REiOŚ/C/2017


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wyżywienia - obiadu dwudaniowego podczas wyjazdu studyjnego do Puław dnia 7 czerwca 2017 o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadonego zapytania ofertowego

informacja o dokonanej modyfikacji
zapytanie ofertowe zmodyfikowany 23.05.2017 r.
umowa zmodyfikowane 23.05.2017 r.

zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
umowa


Opublikowano: czwartek, 02 marca 2017 15:07

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy AG-3721-1/17

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW i Assistance o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:


Zapytanie ofertowe ubezpieczenia komunikacyjne 2017
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - zestawienie pojazdów
Załącznik nr 4 - szkodowość komunikacja
Załącznik nr 5 - szkodowość komunikacja

669

Opublikowano: wtorek, 31 stycznia 2017 14:03

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy AG-3721-1/17

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:


Formularz zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia
Załącznik nr 2 - zestawienie budynków
Załącznik nr 3 - wyposażenie
Załącznik nr 4 - wykaz placówek ŚODR
Załącznik nr 5 - zestawienie pojazdów
Załącznik nr 6 - szkodowość komunikacja
Załącznik nr 7 - szkodowość komunikacja cz. 2
Załącznik nr 8 - szkodowość OC


Opublikowano: poniedziałek, 23 stycznia 2017 10:00

Ogłoszenie
o przetargu publicznym

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia dyrektora nr 34/2016 z dnia 21.12.2016r. ogłasza III przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż następującego samochodu osobowego:

 1. CHEVROLET AVEO
 • nr rejestracyjny SC 63 791
 • rok produkcji 09.12.2004
 • przebieg 170 550 km
 • cena wywoławcza 2812,50 zł.
 1. Przetarg prowadzi Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.
 2. Wszelkie informacje dotyczące oferowanego pojazdu wraz z oględzinami można uzyskać w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126 w godz. 8.00-15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Bartosz Rożniewski, tel:34 377 01 31.
 3. Udział w licytacji jest uzależniony od wpłacenia wadium, które stanowi 10% ceny wywoławczej tj. 281,25 zł.
 4. Wadium należy wpłacić w kasie ŚODR w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 nie później niż w dniu licytacji do godz. 9.00
 5. Publiczny przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 30.01.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126.
 6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny

Opublikowano: czwartek, 05 stycznia 2017 09:00

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia dyrektora nr 34/2016 z dnia 21.12.2016r. ogłasza II przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż następującego samochodu osobowego:

 1. CHEVROLET EPICA
 • nr rejestracyjny SC 84 326
 • rok produkcji 05.12.2006
 • przebieg 302 412 km
 • cena wywoławcza 8250 zł.
 1. Przetarg prowadzi Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.
 2. Wszelkie informacje dotyczące oferowanego pojazdu wraz z oględzinami można uzyskać w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126 w godz. 8.00-15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Bartosz Rożniewski, tel:34 377 01 31.
 3. Udział w licytacji jest uzależniony od wpłacenia wadium, które stanowi 10% ceny wywoławczej tj. 825 zł.
 4. Wadium należy wpłacić w kasie ŚODR w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 nie później niż w dniu licytacji do godz. 9.00
 5. Publiczny przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 11.01.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126.
 6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny

W załączeniu:

ogłoszenie o przetrargu
ZARZĄDZENIE Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Regulamin Publicznego przetargu w formie licytacji


Opublikowano: czwartek, 05, stycznia 2017 09:00
 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia dyrektora nr 34/2016 z dnia 21.12.2016r. ogłasza II przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż następującego samochodu osobowego
 1. CHEVROLET AVEO
 • nr rejestracyjny SC 63 791
 • rok produkcji 09.12.2004
 • przebieg 170 550 km
 • cena wywoławcza 3750 zł.
 1. Przetarg prowadzi Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.
 2. Wszelkie informacje dotyczące oferowanego pojazdu wraz z oględzinami można uzyskać w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126 w godz. 8.00-15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Bartosz Rożniewski, tel:34 377 01 31.
 3. Udział w licytacji jest uzależniony od wpłacenia wadium, które stanowi 10% ceny wywoławczej tj. 375 zł.
 4. Wadium należy wpłacić w kasie ŚODR w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 nie później niż w dniu licytacji do godz. 9.00
 5. Publiczny przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 11.01.2017r. o godz. 10.30 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126.
 6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny

W załączeniu:


Opublikowano: środa, 28, grudnia 2016 08:35
Zapytanie Ofertowe / znak sprawy AG-620-1-C-2016
 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych w roku 2017 o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:
 
a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/AG-620/zał_nr_1_szacunkowe_zapotrzebowanie_na_art_biurowe.pdf""Załącznik nr 1 - szacunkowe zapotrzebowanie na materiały biurowe przewidziane do zakupu w 2017 roku
a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/AG-620/zał_nr_2_wzór_umowy.pdf""Załącznik nr 2 - projekt umowy

Opublikowano: czwartek, 22, grudnia 2016 08:03

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia dyrektora nr 34/2016 z dnia 21.12.2016r. ogłasza przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż następującego samochodu osobowego:

 1. CHEVROLET EPICA
 • nr rejestracyjny SC 84 326
 • rok produkcji 05.12.2006
 • przebieg 302 412 km
 • cena wywoławcza 11 000 zł.
 1. Przetarg prowadzi Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.
 2. Wszelkie informacje dotyczące oferowanego pojazdu wraz z oględzinami można uzyskać w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126 w godz. 8.00-15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Bartosz Rożniewski, tel:34 377 01 31.
 3. Udział w licytacji jest uzależniony od wpłacenia wadium, które stanowi 10% ceny wywoławczej tj. 1 100 zł.
 4. Wadium należy wpłacić w kasie ŚODR w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 nie później niż w dniu licytacji do godz. 9.00
 5. Publiczny przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 04.01.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126.
 6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny
a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/epica/ogłoszenie%20o%20przetagu%20publicznym.doc""Ogłoszenie o przetrargu
a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/epica/ZARZĄDZENIE%20NR34%20(2).doc""ZARZĄDZENIE Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Opublikowano: czwartek, 22, grudnia 2016 08:03

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia dyrektora nr 34/2016 z dnia 21.12.2016r. ogłasza przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż następującego samochodu osobowego:

 1. CHEVROLET AVEO
 • nr rejestracyjny SC 63 791
 • rok produkcji 09.12.2004
 • przebieg 170 550 km
 • cena wywoławcza 5 000 zł.
 1. Przetarg prowadzi Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.
 2. Wszelkie informacje dotyczące oferowanego pojazdu wraz z oględzinami można uzyskać w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126 w godz. 8.00-15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Bartosz Rożniewski, tel:34 377 01 31.
 3. Udział w licytacji jest uzależniony od wpłacenia wadium, które stanowi 10% ceny wywoławczej tj. 500 zł.
 4. Wadium należy wpłacić w kasie ŚODR w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 nie później niż w dniu licytacji do godz. 9.00
 5. Publiczny przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 04.01.2017r. o godz. 10.30 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126.
 6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny
a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/aveo/ogłoszenie%20o%20przetagu%20publicznym.doc""Ogłoszenie o przetrargu
a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/aveo/ZARZĄDZENIE%20NR34%20(2).doc""ZARZĄDZENIE Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Opublikowano: poniedziałek, 21, listopada 2016 09:15
 

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę transportową / znak sprawy nr 693/SPR/OM/2016

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przedstawia w załączeniu informacje o wyborze wykonawcy na usługę transportową.

W załączeniu:
Wyniki z przeprowadzonego rozeznania cenowego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

Opublikowano: czwartek, 10, listopada 2016 10:05
 

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy nr 693/SPR/OM/2016

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi transportowej ( autokarowy przewóz uczestników wyjazdu studyjnego) o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:
 Skan formularza oferty
 Skan wzoru umowy


Opublikowano: czwartek, 30, czerwiec 2016 12:33

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji z wykonaniem podjazdu i parkingu z kostki brukowej dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem zadaszenia nad wejściem do budynku administracyjnego z salą konferencyjną w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 70/126
Numer ogłoszenia: 111683 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016

ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - CZĘSTOCHOWA

SIWZ termomodernizacja

PRZEDMIAR TERMOMODERNIZACJA CZĘSTOCHOWA

PRZEDMIAR ROBÓT AKTUALNY dotyczy zmiany nr 2 do SIWZ (12.07.2016r.)

Umowa Częstochowa

Zmiana nr 1 do SIWZ (01.07.2016r.)

Wykaz wykonanych robót_Aktualny Druk_po zmianie nr 1 do SIWZ

a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/roboty_budowlane2/czestochowa/zmiana%20nr%201%20do%20ogłoszenia%20o%20zamówieniu.docx""Zmiana nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (01.07.2016r.)

Zmiana nr 2 do SIWZ (12.07.2016r.)

Zmiana nr 3 do SIWZ  (14.07.2016r.)

Specyfikacja Techniczna Aktualna dot. zmiany nr 3 do SIWZ   (14.07.2016r.)

 

Informacja o wyborze oferty  (27.07.2016r.)


 czwartek, 30, czerwiec 2016 12:33

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji wraz z modernizacją C.O. budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 85
Numer ogłoszenia: 111555 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.201

ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - MIKOŁÓW

SIWZ termomodernizacja

PRZEDMIAR_TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU_ADMINISTRACYJNEGO_MIKOŁÓW

PRZEDMIAR ICO BUDYNEK ADMINISTRACYJNY MIKOŁÓW

Umowa Mikołów

Zmiana nr 1 do SIWZ (01.07.2016r.)

Zmiana nr 2 do SIWZ (14.07.2016r.)

Wykaz wykonanych robót_AKTUALNY DRUK_po zmianie nr 1 do SIWZ

a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/roboty_budowlane2/mikolow/zmiana%20nr%201%20do%20ogłoszenia%20o%20zamówieniu.docx""Zmiana nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (01.07.2016r.)

Specyfikacja Techniczna AKTUALNA dot. zmiany nr 2 do SIWZ (14.07.2016r.)

 

Informacja o wyborze oferty  (18.07.2016r)

58

 czwartek, 30, czerwiec 2016 12:33

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji dachu jednospadowego z wymianą pokrycia w budynku socjalno - gospodarczym w Łodygowicach przy ul. Kasztanowej 27
Numer ogłoszenia: 111333 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ŁODYGOWICE

SIWZ termomodernizacja

PRZEDMIAR Budynek socjalno-gospodarczy w Łodygowicach

PRZEDMAR aktualny dot zmiany nr 1 do SIWZ  (14.07.2016r.)

Umowa Łodygowice

a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/roboty_budowlane2/mikolow/zmiana%20nr%201%20do%20ogłoszenia%20o%20zamówieniu.docx""Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu (14.07.2016r.)

Specyfikacja techniczna AKTUALNA dot. zmiany nr 1 (14.07.2016r.)

Zmiana nr 1 do SIWZ (14.07.2016r.)

 

a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/roboty_budowlane2/lodygowice/12_Informacja%20o%20wyborze%20oferty_Łodygowice.doc"""Informacja o wyborze oferty  (25.07.2016r.)


 środa, 29, czerwiec 2016 13:43

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych polegających na:

1) Termomodernizacji z wykonaniem podjazdu i parkingu z kostki brukowej dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem zadaszenia nad wejściem do budynku administracyjnego z salą konferencyjną w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 70/126

2) Termomodernizacji dachu jednospadowego z wymianą pokrycia w budynku socjalno - gospodarczym w Łodygowicach przy ul. Kasztanowej 27

3) Termomodernizacji wraz z modernizacją C.O. budynku administracyjnego
w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 85.”

Działając na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015r poz 2164) Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z uwagi na fakt, iż w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna ważna oferta.

Uzasadnienie faktyczne:

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna ważna oferta.

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015r poz 2164.)


 wtorek, 07, czerwiec 2016 11:48

 Ogłoszenie o przetargu publicznym

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na:
1)    Termomodernizacji z wykonaniem podjazdu i parkingu z kostki brukowej dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem zadaszenia nad wejściem do budynku administracyjnego z salą konferencyjną w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 70/126
2)    Termomodernizacji dachu jednospadowego z wymianą pokrycia w budynku socjalno - gospodarczym w Łodygowicach przy ul. Kasztanowej 27
3)    Termomodernizacji wraz z modernizacją C.O. budynku administracyjnego
w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 85

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiary robót

Specyfikacje techniczne


 środa, 04, maja 2016 10:15

Ogłoszenie o przetargu publicznym

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia dyrektora nr 9/2016 z dnia 04.05.2016r. ogłasza III przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż następującego samochodu osobowego:

 1. RENAULT MEGANE
 • nr rejestracyjny SC 35214
 • rok produkcji 03.07.2003
 • przebieg 311 375 km
 • cena wywoławcza 1500 zł.
 •                                            
 1. Przetarg prowadzi Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.
 2. Wszelkie informacje dotyczące oferowanego pojazdu wraz z oględzinami można uzyskać w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126 w godz. 8.00-15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Bartosz Rożniewski, tel:34 377 01 31.
 3. Udział w licytacji jest uzależniony od wpłacenia wadium, które stanowi 10% ceny wywoławczej tj. 150zł.
 4. Wadium należy wpłacić w kasie ŚODR w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 nie później niż w dniu licytacji do godz. 9.00
 5. Publiczny przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 13.06.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126.
 6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny

 środa, 04, maja 2016 10:15

 Ogłoszenie o przetargu publicznym

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia dyrektora nr 9/2016 z dnia 04.05.2016r. ogłasza II przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż następującego samochodu osobowego:

 1. RENAULT MEGANE
 • nr rejestracyjny SC 35214
 • rok produkcji 03.07.2003
 • przebieg 311 375 km
 • cena wywoławcza 2000 zł.
 1. Przetarg prowadzi Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.
 1. Wszelkie informacje dotyczące oferowanego pojazdu wraz z oględzinami można uzyskać w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126 w godz. 8.00-15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Bartosz Rożniewski, tel:34 377 01 31.
 2. Udział w licytacji jest uzależniony od wpłacenia wadium, które stanowi 10% ceny wywoławczej tj. 200zł.
 3. Wadium należy wpłacić w kasie ŚODR w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 nie później niż w dniu licytacji do godz. 9.00
 4. Publiczny przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 30.05.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126.
 5. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.
 6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny

 środa, 04, maja 2016 10:15

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia dyrektora nr 9/2016 z dnia 04.05.2016r. ogłasza przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż następującego samochodu osobowego:

 1. RENAULT MEGANE
 • nr rejestracyjny SC 35214
 • rok produkcji 03.07.2003
 • przebieg 311 375 km
 • cena wywoławcza 3000 zł.
 1. Przetarg prowadzi Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.
 2. Wszelkie informacje dotyczące oferowanego pojazdu wraz z oględzinami można uzyskać w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126 w godz. 8.00-15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Bartosz Rożniewski, tel:34 377 01 31.
 3. Udział w licytacji jest uzależniony od wpłacenia wadium, które stanowi 10% ceny wywoławczej tj. 300 zł.
 4. Wadium należy wpłacić w kasie ŚODR w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 nie później niż w dniu licytacji do godz. 9.00
 5. Publiczny przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 16.05.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126.
 6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.

Zarządzenie Dyrektora ŚODR

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin czwartek, 28, kwiecień 2016 09:10

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 6/2015 ogłasza przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż samochodu osobowego CITROEN JUMPER.

Ogłoszenie o przetargu i regulamin


 poniedziałek, 23, marzec 2015 14:18

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 6/2015 ogłasza przetarg publiczny ustny w formie licytacji na:

 1. wynajem placu utwardzonego,
 2. budynku socjalno gospodarczego,
 3. magazynu inwestycyjnego,

w Łodygowicach przy ul. Kasztanowa 27

Zarządzenie Dyrektora ŚODR
Ogłoszenie o przetargu
Regulamin


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 3/2015 ogłasza przetarg publiczny ustny w formie licytacji na:

 1. wynajem placu utwardzonego,
 2. budynku socjalno gospodarczego,
 3. magazynu inwestycyjnego,

w Łodygowicach przy ul. Kasztanowa 27

Zarządzenie Dyrektora ŚODR
Ogłoszenie o przetargu
Regulamin


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr16/2014 ogłasza przetarg publiczny ustny w formie licytacji na:

 1. wynajem placu utwardzonego,
 2. budynku socjalno gospodarczego,
 3. magazynu inwestycyjnego,

w Łodygowicach przy ul. Kasztanowa 27

Zarządzenie Dyrektora ŚODR

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ogłasza przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż samochodu osobowego DAEWOO MATIZ

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin publicznego przetargu w formie licytacji


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ogłasza przetarg na

Przetarg na świadczenie usług cateringowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ocena ofert

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

__________________________________________________________________________________________

II Przetarg na świadczenie usług cateringowych na szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

__________________________________________________________________________________________

Usługi kateringowe na szkolenia zawodowe

dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania

Otwarcie ofert

Ogłoszenie zamówienia

SIWZ

__________________________________________________________________________________________

Nadbudowa budynku biurowego znajdującego się w Częstochowie

przy ul. Wyszyńskiego 70/126

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie ofert

Ogłoszenie przetargu

SIWZ

Pozostałe załączniki

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8 we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę sprzętu komputerowego dla Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” (POPC.02.01.00-00-0100/19-00).”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do prezentacji danych

 

Uwaga – cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia oraz inne składniki wraz z narzutami, mające wpływ na ostateczną cenę (np. koszty dostawy produktów do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego, akcyza, podatek VAT) – w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia.

Informujemy, że przedłożona przez Państwa oferta cenowa nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.

Ofertę cenową należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus przez następujący link https://platformazakupowa.pl/pn/dodr lub pocztą internetową w nieprzekraczalnym terminie do dnia …….08.2021 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu:

Andrzej Janicki, tel. 71 339 80 21 wew. 205

Anna Gudz, tel. 71 339 80 21 wew. 200

Konrad Karykowski tel. 71 339 80 21 wewn. 218

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2-Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3-Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Formularz cenowy