^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Konkurs Forum Polsko - Czeskie w 2020 r.

Forum polsko czeskie1920x810

W dniu 15 maja 2020 r. na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ogłoszony został konkurs Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020.
Celem konkursu jest rozwój szeroko pojętej współpracy w ramach polsko-czeskiego sąsiedztwa - wspólne osiągnięcia, wzajemne inspiracje, razem podejmowane wyzwania. Szczególnym kontekstem tegorocznej edycji są wyzwania związane z panującą w Europie i na świecie pandemią COVID-19, a także zbliżająca się prezydencja Polski w Grupie Wyszehradzkiej (01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.) oraz przyszłoroczny jubileusz 30-lecia tego formatu.
Projekty zgłoszone w konkursie, realizując cel konkursu, powinny odnosić się do następujących priorytetów:
a) dziedzictwo buduje przyszłość – wkład obu narodów w rozwój kultury i tożsamości europejskiej – doświadczenia Polski i Czech w kontekście aktualnych wyzwań międzynarodowych oraz w nawiązaniu do 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej (luty 2021).
b) polsko - czeska współpraca młodzieży w obliczu bieżących wyzwań (np. związanych ze światową pandemią COVID-19) – budowanie trwałych partnerstw i modelowych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
c) lokalne rozwiązania na globalne problemy i kryzysy: nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii oraz ochrona środowiska w Polsce i Czechach.
d) wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pod kątem analizy polskich i czeskich doświadczeń, m.in. w walce z pandemią COVID-19.
e) wyzwania polsko - czeskiej współpracy transgranicznej w czasie i po epidemii COVID-19 – analiza doświadczeń i osiągnięć oraz promocja dobrych praktyk.
Zgodnie z regulaminem konkursu, projekty muszą być realizowane we współpracy z co najmniej jednym partnerem czeskim. W obecnej sytuacji, przy realizacji celów konkursu, sugerowane jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i narzędzi komunikacji do realizacji zadania publicznego. Oczekiwane jest kreatywne podejście dotyczące sposobu realizacji projektów za pośrednictwem mediów, Internetu lub poprzez publikacje z wykorzystaniem interaktywnych i pasywnych form komunikacji multimedialnej.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-forum-polsko--czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2020.

Dokumenty w poniższych linkach do pobrania:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 i 2 Kalkulacja i rodzaj kosztów

Załącznik nr 1 Wytyczne dla oferentów

Załącznik nr 2 Wzór oferty

Załacznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy dotacji

Regulamin konkursu, formularz oferty i kosztorysu, wytyczne dla oferentów, istotne postanowienia umowy oraz oświadczenie dla oferentów dostępne są również w formie elektronicznej także na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dziale „Konkursy Ministra”. Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2020 r.
Ponadto, MSZ w dniu 15 maja 2020 r. ogłosiło także zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Forum Polsko - Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”.
Zaproszenie znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zaproszenie-do-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-w-konkursie-forum-polsko--czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-ws

Na ww. stronie internetowej pod ogłoszeniem znajdują się formularze, które podmiot i wskazany przedstawiciel organizacji powinien wypełnić w celu zgłoszenia kandydatury.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com