^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Najbezpieczniejsze gospodarstwa rolne w woj. śląskim - finał etapu wojewódzkiego

Najbezpieczniejsze gospodarstwa w województwie śląskim w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
W dniu wczorajszym, w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta gala finałowa XVIII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” na etapie wojewódzkim. Gospodarzem uroczystości był Dyrektor Odziału Regionalnego KRUS
w Częstochowie, Piotr Dobosz. Patronat ogólnopolski nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda. Pełnoletnia edycja konkursu miała wyjątkową oprawę ze względu na obchody jubileuszu 30 lat istnienia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wydarzenie było zorganizowane przy współudziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. W gali wzięło udział wielu zaproszonych gości. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Prezes KRUS, dr Aleksandra Hadzik. Wśród zaproszonych gości byli obecni m. in.: Wicewojewoda Śląski – Robert Magdziarz, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – Jacek Kleszczewski, Adam Markowski - Przewodniczący Związku Gmin Jurajskich, nie zabrakło również przedstawicieli Śląskiej Policji w osobie Naczelnika Wydziału Prewencji, Radosława Woli oraz przedstawicieli instytucji wspierających konkurs i prewencje wypadkową: Piotra Kalbrona – p. o. Okręgowego Inspektora Pracy, Teresy Pali z KOWRu w Częstochowie oraz Janusza Kisiela – dyrektora sprzedaży PTUW.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 28 gospodarstw, z czego wyłoniono 6 – w dwóch etapach regionalnych po 3 gospodarstwa, które zajęły kolejno I, II i III miejsce. Laureaci reprezentowali kolejno powiaty: cieszyński, lubliniecki, częstochowski, raciborski, kłobucki i żywiecki. Wszystkie gospodarstwa rolne zostały poddane szczegółowej ocenie profesjonalnej komisji konkursowej.
- W naszym regionie mamy różnorodny przekrój rolnictwa, możemy zaobserwować wzorowe przykłady przedsiębiorczości, pomysłowości jak również zastosowania wielu nowatorskich rozwiązań, a wszystko z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa – dzielił się swoimi spostrzeżeniami podczas finału, Piotr Dobosz.
W tym roku w województwie śląskim zwyciężyło gospodarstwo państwa Wioletty i Janusza Mróz z miejscowości Strumień, w powiecie cieszyńskim. Laureatami tegorocznego konkursu zostali również państwo Brygida i Rajmund Pawełczyk z miejscowości Pawonków, z powiatu lublinieckiego – ich gospodarstwo zajęło II miejsce oraz państwo Katarzyna i Paweł Zymek z Lelowa, w powiecie częstochowskim, których gospodarstwo w wyniku otrzymanej punktacji znalazło się na III miejscu.
Wyróżnienia otrzymali państwo Barbara i Łukasz Korczok z Raciborza, państwo Joanna
i Ryszard Brzęczek z miejscowości Panki, w powiecie kłobuckim oraz pan Krzysztof Stękała
z Gilowic, w powiecie żywieckim.
Każdy z uczestników finału otrzymał cenne, a zarazem praktyczne nagrody oraz zestawy upominków ufundowane przez KRUS, KOWR, ARMiR, PIP oraz Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
Przy okazji uroczystości związanych z finałem konkursu, zbiegającej się z jubileuszem 30 lat istnienia Kasy, Prezes KRUS, dr Aleksandra Hadzik postanowił uhonorować 5 pracowników medalem 30 lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nie obyło się również bez wielu życzeń
i ciepłych słów skierowanych w stronę Pani Prezes oraz wszystkich pracowników KRUS m. in. od wicewojewody, Roberta Magdziarza, Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Jacka Kleszczewskiego, Adama Markowskiego - Przewodniczącego Związku Gmin Jurajskich, a także dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – ks. Marka Batora.
Uroczystość uświetniły swym barwnym występem oraz przygotowanym przez siebie poczęstunkiem, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Kościelanki”, działające już od 40 lat w Gminie Rędziny.
- Na terenie województwa śląskiego w ciągu ostatnich 5 lat liczba wypadków zmniejszyła się o 60% , to efekt naszej wspólnej pracy i to ma sens - dodał gospodarz wydarzenia, dziękując wszystkim pracownikom OR KRUS w Częstochowie, współorganizatorom konkursu, ich nieocenionym inicjatywom i wspólnym działaniom.

1634024190571 002

1634025858608 0021634024019411 0021634025839504 002

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com