^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Ogólnopolska kampania edukacyjna "RAK UV"

729x308 1

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym Ogólnopolską kampanię edukacyjną RAK UV poświęconą rakowi kolczystokomórkowemu skóry.

Rozpoczęcie działań edukacyjnych w ramach kampanii zaplanowano na maj 2020 r. i będą one kontynuowane przez 12 miesięcy.

Celem kampanii jest edukacja i budowa świadomości społecznej na temat raka kolczystokomórkowego skóry, czynników ryzyka oraz możliwych form profilaktyki, szczególnie w grupach wysokiego ryzyka zachorowania na ten typ nowotworu. Działania edukacyjne realizowane w ramach kampanii będą kierowane do rolników, sadowników, ogrodników, rybaków, pracowników budowlanych ale również działkowców; seniorów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Według ekspertów rzeczywista liczba pacjentów cierpiących na niebarwnikowe nowotwory skóry (NMSC) może być znacznie wyższa niż wykazują obecne statystyki. Znaczne niedoszacowanie w tym zakresie wynika z braku wiedzy na temat tego typu nowotworu.

Organizatorami kampanii są:

Fundacja Gwiazda Nadziei,
Polskie Amazonki Ruch Społeczny
Fundacja Onkologiczna Nadzieja
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma
Życie z Rakiem – Fundacja Onkologiczna.
Natomiast partnerem kampanii jest Stowarzyszenie MANKO.

 Linki do materiałów edukacyjno-informacyjnych dot. kampanii:
 FILM: https://drive.google.com/file/d/1QwrZ4Ys7dcZzQdkcbOIKDlvkU3MdslOP/view?usp=sharing

STRONA INTERNETOWA "RAK UV": http://www.rakuv.pl/

STRONA INTERNETOWA "AKADEMIA CZERNIAKA": https://akademiaczerniaka.org.pl/

Rolniku zapoznaj się z Ulotką "RAK UV"

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com