^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Akcja informacyjna nt. "Afrykańskiego Pomoru Świń ASF"

05

W związku z podjętą przez MRiRW Uchwałą nr 1/2019 w dnia 12 marca 2019 r. oraz zapisami Rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń zawartymi w pkt 26 „Zintensyfikowanie akcji informacyjno- edukacyjnej wśród rolników…” 
Najczęstszym sposobem zakażenia świń wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) jest bezpośredni, a także pośredni kontakt z zakażonymi świniami i zakażonymi dzikami. Należy jednak pamiętać, że wirus ASF może łatwo rozprzestrzeniać się za pośrednictwem osób odwiedzających się gospodarstwo, a także poprzez używanie sprzętu i narzędzi skażonych wirusem ASF, jak również za pośrednictwem zwierząt innych niż gospodarskie, mających dostęp do świń (np. gryzonie, psy, koty). Do zakażenia świń wirusem ASF może również dochodzić w wyniku skarmiania świń odpadami kuchennymi. Należy również pamiętać, że stosowanie skażonych pasz prowadzi do jeg rozprzestrzeniania.

ROLNIKU!

  - nigdy nie kupuj świń niewiadomego pochodzenia

  - zabezpieczaj gospodarstwo przed dostępem dzików

  - nigdy nie skarmiaj świń odpadami kuchennymi

  - nie wprowadzaj na teren gospodarstwa osób postronnych
                                                                                                                              

  PAMIĘTAJ!
                                                                                                                

Jesteś Sąsiadem, bądż odpowiedzialny!

Zawsze stosuj zasady higieny w swoim gospodarstwie!

 

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.


https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf-informacje-ogolne

ulotka ASF

Żródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com