^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Akcja informacyjna nt. "Afrykańskiego Pomoru Świń ASF"

05

W związku z podjętą przez MRiRW Uchwałą nr 1/2019 w dnia 12 marca 2019 r. oraz zapisami Rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń zawartymi w pkt 26 „Zintensyfikowanie akcji informacyjno- edukacyjnej wśród rolników…” 
Najczęstszym sposobem zakażenia świń wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) jest bezpośredni, a także pośredni kontakt z zakażonymi świniami i zakażonymi dzikami. Należy jednak pamiętać, że wirus ASF może łatwo rozprzestrzeniać się za pośrednictwem osób odwiedzających się gospodarstwo, a także poprzez używanie sprzętu i narzędzi skażonych wirusem ASF, jak również za pośrednictwem zwierząt innych niż gospodarskie, mających dostęp do świń (np. gryzonie, psy, koty). Do zakażenia świń wirusem ASF może również dochodzić w wyniku skarmiania świń odpadami kuchennymi. Należy również pamiętać, że stosowanie skażonych pasz prowadzi do jeg rozprzestrzeniania.

ROLNIKU!

  - nigdy nie kupuj świń niewiadomego pochodzenia

  - zabezpieczaj gospodarstwo przed dostępem dzików

  - nigdy nie skarmiaj świń odpadami kuchennymi

  - nie wprowadzaj na teren gospodarstwa osób postronnych
                                                                                                                              

  PAMIĘTAJ!
                                                                                                                

Jesteś Sąsiadem, bądż odpowiedzialny!

Zawsze stosuj zasady higieny w swoim gospodarstwie!

 

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.


https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf-informacje-ogolne

ulotka ASF

Żródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com