^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie

      Tradycją stało się, że w dniu 6 grudnia, tj. w przeddzień Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę odbywa się w Częstochowie Krajowa Konferencja Pszczelarska.

Organizatorami konferencji są: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Polski Związek Pszczelarski w Warszawie, Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie. Finansowo konferencję wspierała również firma Orion p. Jarosława Kasprzyka.

        Przełomowym rokiem w organizowaniu konferencji był 2009r., kiedy to sala konferencyjna w Ośrodku Doradztwa nie mogła pomieścić wszystkich uczestników i wówczas miejscem spotkania stała się sala o. Kordeckiego na Jasnej Górze. Jak zwykle i tegoroczna jubileuszowa 20 Krajowa Konferencja Pszczelarska zgromadziła tłumy uczestników (około 800 osób) a temat konferencji brzmiał "Apiterapia a zdrowie człowieka"

     Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Jadwiga Bugaj zastępca dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie serdecznie witając współorganizatorów, zaproszonych gości oraz całą Brać Pszczelarską. W swoim wystąpieniu Pani dyrektor mówiła między innymi o historii organizowania konferencji.

Wśród zaproszonych gości byli: Maciej Skowronek z Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który odczytał list od Ministra Marka Sawickiego, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach reprezentował Janusz Związek a Oddział Regionalny Agencji Rynku Rolnego - Witold Panas.

      Do uczestników konferencji przemawiali: Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Pan Tadeusz Sabat i Pan Andrzej Adamczyk z Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie. Pani dyrektor ŚODR odczytała listy: od Głównego Lekarza Weterynarii i od prof. Szymona Salamona - inicjatora pierwszych konferencji.

      Głównym wykładowcą i moderatorem tegorocznej konferencji był dr n. med. Arkadiusz Kapliński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z zespołem współpracowników. Referaty przedstawiane podczas konferencji obejmowały zagadnienia leczenia produktami pszczelimi, czyli powrót do korzeni i natury, kiedy to pokarm jest najlepszym lekarstwem, a lekarstwo pokarmem. Omawiane było zastosowanie produktów pszczelich: miodów odmianowych, pyłku i pierzgi, jako naturalnych suplementów diety oraz leków. Przedstawiono sposoby zapobiegania i leczenia chorób jamy ustnej z wykorzystaniem produktów pszczelich. Temat ten omówiła lek. dentysta Aleksandra Hajdo z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

       Zagadnienia apiterapii w profilaktyce ginekologiczno-położniczej prezentowała mgr położnictwa Elżbieta Hajnos, a o ekonomii w pszczelarstwie oraz o miodach i produktach pszczelich w żywieniu młodzieży w okresie dojrzewania mówiła mgr ekonomii Anna Bednarska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów z dużym zainteresowaniem. 

IMG 5526

 

IMG 5539IMG 5520IMG 5528IMG 5546IMG 5565

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com