^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie

      Tradycją stało się, że w dniu 6 grudnia, tj. w przeddzień Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę odbywa się w Częstochowie Krajowa Konferencja Pszczelarska.

Organizatorami konferencji są: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Polski Związek Pszczelarski w Warszawie, Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie. Finansowo konferencję wspierała również firma Orion p. Jarosława Kasprzyka.

        Przełomowym rokiem w organizowaniu konferencji był 2009r., kiedy to sala konferencyjna w Ośrodku Doradztwa nie mogła pomieścić wszystkich uczestników i wówczas miejscem spotkania stała się sala o. Kordeckiego na Jasnej Górze. Jak zwykle i tegoroczna jubileuszowa 20 Krajowa Konferencja Pszczelarska zgromadziła tłumy uczestników (około 800 osób) a temat konferencji brzmiał "Apiterapia a zdrowie człowieka"

     Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Jadwiga Bugaj zastępca dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie serdecznie witając współorganizatorów, zaproszonych gości oraz całą Brać Pszczelarską. W swoim wystąpieniu Pani dyrektor mówiła między innymi o historii organizowania konferencji.

Wśród zaproszonych gości byli: Maciej Skowronek z Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który odczytał list od Ministra Marka Sawickiego, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach reprezentował Janusz Związek a Oddział Regionalny Agencji Rynku Rolnego - Witold Panas.

      Do uczestników konferencji przemawiali: Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Pan Tadeusz Sabat i Pan Andrzej Adamczyk z Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie. Pani dyrektor ŚODR odczytała listy: od Głównego Lekarza Weterynarii i od prof. Szymona Salamona - inicjatora pierwszych konferencji.

      Głównym wykładowcą i moderatorem tegorocznej konferencji był dr n. med. Arkadiusz Kapliński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z zespołem współpracowników. Referaty przedstawiane podczas konferencji obejmowały zagadnienia leczenia produktami pszczelimi, czyli powrót do korzeni i natury, kiedy to pokarm jest najlepszym lekarstwem, a lekarstwo pokarmem. Omawiane było zastosowanie produktów pszczelich: miodów odmianowych, pyłku i pierzgi, jako naturalnych suplementów diety oraz leków. Przedstawiono sposoby zapobiegania i leczenia chorób jamy ustnej z wykorzystaniem produktów pszczelich. Temat ten omówiła lek. dentysta Aleksandra Hajdo z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

       Zagadnienia apiterapii w profilaktyce ginekologiczno-położniczej prezentowała mgr położnictwa Elżbieta Hajnos, a o ekonomii w pszczelarstwie oraz o miodach i produktach pszczelich w żywieniu młodzieży w okresie dojrzewania mówiła mgr ekonomii Anna Bednarska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów z dużym zainteresowaniem. 

IMG 5526

 

IMG 5539IMG 5520IMG 5528IMG 5546IMG 5565

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com