^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Lokalne Partnerstwo ds. Wody w Twoim Powiecie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie poleciło Wojewódzkim Ośrodkom Doradztwa Rolniczego utworzenie Lokalnych Partnerstw do spraw Wody w każdym województwie i na terenie każdego powiatu.

Głównym celem projektu jest zastosowanie podejścia terytorialnego dla łagodzenia problemów związanych z zarzadzaniem wodą na obszarach wiejskich. Jego istota polega na stworzeniu płaszczyzny współpracy pomiędzy istotnymi podmiotami mającymi wpływ w tym zakresie, poprzez utworzenie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)

 


kropla

 

LPW ogłoszenie

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com