^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Doroczne seminarium DROW

serm kier1zm

W dniach 28-30 maj 2018 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbyło się kolejne Doroczne seminarium kierowników Działów Rozwoju Obszaru Wiejskich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.  Jak co roku w spotkaniu udział brali przedstawiciele wszystkich ODR-ów, co miało bardzo duże znaczenie dla wypracowanych w trakcie seminarium efektów.

Tegoroczna tematyka skupiała się wokół dwóch najważniejszych kwestii.

Pierwsza to konsultacje tegorocznej oferty CDR dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpoznanie zapotrzebowania i oczekiwań w tym względzie przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego na dalsze lata. Zajęcia przebiegały w dwóch etapach:

  1. Prezentacja działalności poszczególnych specjalizacji Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR Brwinów i jego oddziałów
  2. Zajęcia warsztatowe – ankietyzacja i „burza mózgów”sem kier 2zm

Drugim punktem seminarium była wizyta studyjna „Sprzedaż bezpośrednia w praktyce” w gospodarstwie Państwa Janiny i Bolesława Bobaków w podhalańskim Zębie, którzy od lat wytwarzają tradycyjne sery. Po degustacji serów (m.in. bundz, gołka, ser z czarnuszką , korbocz ), której towarzyszyła ożywiona dyskusja o metodach poszukiwania rynków zbytu, korzyściach i ewentualnych wadach krótkich łańcuchów dostaw , wymogach higienicznych, tradycjach i zwyczajach itd. obejrzeliśmy gospodarstwo. Oprowadził nas po nim gospodarz         ( poza uprawą roli , hodowlą zwierząt i MLO jest tu także agroturystyka ) ,a towarzyszyły temu wspaniałe widoki**

sem kier 3zm

Drugą część dnia spędziliśmy na warsztatach z serowarstwa. Każdy mógł spróbować swoich sił w przygotowaniu małych tzw. serków góralskich. Gospodarze wyposażyli nas w stroje ochronne, a następnie udzielili porad odnośnie zachowania warunków higienicznych w serowarni oraz scharakteryzowali krótko proces wytwarzania. Chwilę później przystąpiono do pracy polegającej na wyciskaniu bundzu i wkładaniu do prasy lub foremek.

Obydwa bloki tematyczne były zaprojektowane pod kątem planowania wspólnych działań, jak najlepiej odpowiadających na wzywania stające przed doradztwem rolniczym oraz mieszkańcami obszarów wiejskich.

** Jan Paweł II często powtarzał , że ogromnie żałuje, iż nie może po śmierci spocząć na lokalnym cmentarzu, bo stąd miałby widok na „caluśkie „Tatry

** Z Zębu pochodzi Kamil Stoch, z którego dumni są wszyscy mieszkańcy, a napotkany po drodze strażak rozdawał nam maleńkie kalendarzyki, na których Kamil jest w podarowanym mu przez lokalną OSP paradnym hełmie strażackim

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com