^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Doroczne seminarium DROW

serm kier1zm

W dniach 28-30 maj 2018 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbyło się kolejne Doroczne seminarium kierowników Działów Rozwoju Obszaru Wiejskich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.  Jak co roku w spotkaniu udział brali przedstawiciele wszystkich ODR-ów, co miało bardzo duże znaczenie dla wypracowanych w trakcie seminarium efektów.

Tegoroczna tematyka skupiała się wokół dwóch najważniejszych kwestii.

Pierwsza to konsultacje tegorocznej oferty CDR dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpoznanie zapotrzebowania i oczekiwań w tym względzie przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego na dalsze lata. Zajęcia przebiegały w dwóch etapach:

  1. Prezentacja działalności poszczególnych specjalizacji Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR Brwinów i jego oddziałów
  2. Zajęcia warsztatowe – ankietyzacja i „burza mózgów”sem kier 2zm

Drugim punktem seminarium była wizyta studyjna „Sprzedaż bezpośrednia w praktyce” w gospodarstwie Państwa Janiny i Bolesława Bobaków w podhalańskim Zębie, którzy od lat wytwarzają tradycyjne sery. Po degustacji serów (m.in. bundz, gołka, ser z czarnuszką , korbocz ), której towarzyszyła ożywiona dyskusja o metodach poszukiwania rynków zbytu, korzyściach i ewentualnych wadach krótkich łańcuchów dostaw , wymogach higienicznych, tradycjach i zwyczajach itd. obejrzeliśmy gospodarstwo. Oprowadził nas po nim gospodarz         ( poza uprawą roli , hodowlą zwierząt i MLO jest tu także agroturystyka ) ,a towarzyszyły temu wspaniałe widoki**

sem kier 3zm

Drugą część dnia spędziliśmy na warsztatach z serowarstwa. Każdy mógł spróbować swoich sił w przygotowaniu małych tzw. serków góralskich. Gospodarze wyposażyli nas w stroje ochronne, a następnie udzielili porad odnośnie zachowania warunków higienicznych w serowarni oraz scharakteryzowali krótko proces wytwarzania. Chwilę później przystąpiono do pracy polegającej na wyciskaniu bundzu i wkładaniu do prasy lub foremek.

Obydwa bloki tematyczne były zaprojektowane pod kątem planowania wspólnych działań, jak najlepiej odpowiadających na wzywania stające przed doradztwem rolniczym oraz mieszkańcami obszarów wiejskich.

** Jan Paweł II często powtarzał , że ogromnie żałuje, iż nie może po śmierci spocząć na lokalnym cmentarzu, bo stąd miałby widok na „caluśkie „Tatry

** Z Zębu pochodzi Kamil Stoch, z którego dumni są wszyscy mieszkańcy, a napotkany po drodze strażak rozdawał nam maleńkie kalendarzyki, na których Kamil jest w podarowanym mu przez lokalną OSP paradnym hełmie strażackim

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com