^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Inteligentne Wioski

Inteligentne Wioski to nowe podejście w zakresie kształtowania polityki UE. Koncepcja odnosi się do obszarów wiejskich i społeczności, które chcą rozwijać nowe możliwości w oparciu o swoje mocne strony i posiadane zasoby.
Podczas spotkania dotyczącego” IW”, które odbyło się w Brukseli w dniu 11 kwietnia 2017 roku organizowanego przez Copa i Cogeca podkreślono, że rolnicy i spółdzielnie rolne są głównymi elementami napędzającymi rozwój obszarów wiejskich i dla utrzymania ich przy życiu niezbędna jest budowa odpowiedniej infrastruktury, w tym m.in dostępu do szerokopasmowego internetu ( ułatwienia w działaniu małych firm, wdrażanie inteligentnych technologii ) i odpowiedniej komunikacji publicznej, która planowana powinna być ponad regionami.
Podjęcie wysiłków na rzecz lepszego połączenia wsi z miastami przysłuży się zarówno umocnieniu łańcucha „od pola do stołu”, wzmożeniu zainteresowania produktami regionalnymi oraz upowszechnieniu turystycznych walorów obszarów wiejskich . Takie miejsca determinowałyby także rozwój energetyki odnawialnej i służyły przyciąganiu młodych ludzi na obszary wiejskie.

smart villag be758f1b28

Idea inteligentnych wiosek to początek wdrażania celów i rekomendacji z deklaracji Cork 2.0 na rzecz wyższego standardu życia na obszarach wiejskich.
Na spotkaniu postanowiono , że zostanie powołana tematyczna grupa robocza do spraw inteligentnych wiosek w ramach Europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Grupa połączyła specjalistów z praktycznym doświadczeniem, polityków i naukowców, którzy tworzą wizję IW. Rozpoczęto intensywne prace i już 1 grudnia 2017 r. Komitet Regionów przyjął opinię nt. Inteligentnych Wiosek, a 7 grudnia 2017 r. w Brukseli odbyło się drugie spotkanie Grupy Tematycznej.
Koncepcja Inteligentnych Wiosek nie proponuje rozwiązania uniwersalnego – oparta jest na potrzebach i potencjale danego terytorium i prowadzonej przez niego strategii, wspierana jest przez nowe lub istniejące strategie terytorialne. Wpływa nie tylko na sektor rolny ale na obszary wiejskie ogółem.
Idea wspierana ma być nie tylko przez fundusze przeznaczone na rolnictwo i obszary wiejskie , ale także przez europejski funduszu strukturalny oraz europejski funduszu ds. inwestycji strategicznych.
Podczas spotkań stwierdzono, że te fundusze muszą działać lepiej na obszarach wiejskich, tak by przyczyniać się do rozwoju infrastruktury, edukacji i lepszego użycia zasobów naturalnych . Koncepcja IW to nie tylko zdefiniowane elementy niezbędne do rozwoju obszarów wiejskich, ale także dla utrzymania wielu z nich przy życiu.

Założenia Koncepcji Inteligentnych Wiosek zostały opisane w wydawnictwie Komisji Europejskiej
"EU Action for Smart Villages" .

Na podstawie materiałów Copa Cogeca i KSOW

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com