^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

PARP - DORADZTWO - NAUKA

poir logo

Z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 14 marca 2017 r w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie pt: Działania realizowane przez PARP w ramach funduszy europejskich = szanse i możliwości dla instytucji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich. Do wzięcia udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Ministerstwa rolnictwa, doradztwa rolniczego oraz naukowych instytutów branżowych podległych MRiRW .
Przedstawiciele Departamentu Usług Proinnowacyjnych oraz Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP zaprezentowali wybrane instrumenty wsparcia dla MMSP, znajdujące się obecnie w ofercie PARP tj.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 POIR 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
 POIR 2.3.2 – Bony na innowacje dla MSP
 POIR 3.3.3 - Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand
Program Operacyjny Polska Wschodnia
 POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Poza tym przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju przedstawił realizowane priorytety Ministerstwa w zakresie wsparcia MMŚP.
Ponieważ konkluzją z poprzednich spotkań pomiędzy PARP a MRiRW było zwiększenie efektywności aplikowania o środki MMŚP z terenów wiejskich dlatego postanowiono zaktywizować w tym zakresie także instytucje wspierające przedsiębiorczość ma tych obszarach. Pomocą ale i obligum w tej działalności ma być zarejestrowanie się w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl, w której to m.in. zaznacza się zakres oferowanych działań – w przypadku ODR- ów byłyby to głównie szkolenia.
W trakcie prac jest także opracowywany przez MRiRW projekt działań przeznaczony dla instytucji otoczenia biznesu działających na obszarach wiejskich, w tym przede wszystkim jednostek doradztwa rolniczego oraz instytutów naukowych, którego głównym założeniem i celem jest właśnie zaktywizowanie tych jednostek w zakresie wsparcia ale i świadczenia usług ( np. szkolenia ) dla MMŚP.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com