^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Szwajcarzy odwiedzili polskie zagrody edukacyjne

    W dniu 4 lutego 2016 roku odbyło się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie seminarium, na którym spotkali się członkowie polskiej i szwajcarskiej sieci zagród edukacyjnych. Byli to głównie uczestnicy polsko- szwajcarskiego projektu pn.: „Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją dla innowacyjnych działań jednostek samorządowych w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich", który był realizowany w latach 2013-2014 przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.


Seminarium stanowiło część programu wizyty studyjnej grupy dwunastu szwajcarskich rolników i właścicieli zagród edukacyjnych, którzy przebywali w Krakowie w terminie od 03-07 lutego 2016r. Tym razem to Szwajcarzy przyjechali do nas, aby zapoznać się z funkcjonowaniem i ofertą Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Podczas pobytu w Polsce oglądali gospodarstwa agroturystyczne i edukacyjne zlokalizowane w Małopolsce. Poza tym w programie ich wizyty znalazło się również miejsce na poznanie pereł polskiego dziedzictwa kulturowego- zwiedzili Zamek Królewski na Wawelu oraz Kopalnię Soli w Wieliczce.


Seminarium było kontynuacją współpracy, która zrodziła się między Ogólnopolską Siecią Zagród Edukacyjnych a członkami szwajcarskiej sieci gospodarstw edukacyjnych z kantonu Ticino w ramach zrealizowanego wspólnie, dwa lata temu projektu. W seminarium uczestniczyły delegacje z każdego województwa biorącego udział w projekcie: koordynator wojewódzki OSZE oraz kilku uczestników projektu. Delegacje zaprezentowały gościom ze Szwajcarii regionalną ofertę zagród edukacyjnych w formie krótkich prezentacji. Była to okazja do dyskusji między polskimi i szwajcarskimi rolnikami, do przywołania wspomnień z pobytu w Szwajcarii, wzajemnej integracji, wyciągnięcia wniosków dotyczących funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych w Polsce i w Szwajcarii oraz podsumowania działań, jakie udało się zrealizować dzięki przeprowadzeniu projektu. Wyjazd studyjny do szwajcarskich zagród edukacyjnych, który był elementem projektu, okazał się impulsem do rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Wiele ciekawych rozwiązań metodycznych, organizacyjnych, a także inspiracji w sposobie prowadzenia lekcji u rolnika znalazło swoje zastosowanie i odzwierciedlenie na naszym, polskim podwórku.

 

IMG 0516IMG 0537IMG 0544

IMG 0551IMG 0559IMG 0577IMG 0652IMG 0591IMG 0567

Fot. CDR O. Kraków


Po tej krótkiej wizycie w Polsce Szwajcarzy z pewnością wrócą wzbogaceni o polskie dobre praktyki w funkcjonowaniu i rozwijaniu Sieci Zagród Edukacyjnych, świeże pomysły na sposoby organizowania edukacji w gospodarstwie wiejskim oraz nowe kontakty i znajomości.
      Liderem projektu „Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją dla innowacyjnych działań jednostek samorządowych w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Przeprowadzenie projektu było możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Uczestnikami projektu były wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego z małopolski, podkarpacia, woj. świętokrzyskiego i woj. śląskiego. Partnerem zagranicznym projektu było Stowarzyszenie Rolników Tessynskich.


Dzięki realizacji projektu zrealizowano 4 wyjazdy studyjne (dla każdego z województw biorących udział w projekcie) do gospodarstw edukacyjnych w kantonie Ticino w Szwajcarii. W trakcie pobytu w Szwajcarii uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem gospodarstw edukacyjnych zrzeszonych w szwajcarskiej sieci Scuola in fattoria (Szkoła w zagrodzie chłopskiej). Następnie na podstawie dobrych praktyk szwajcarskich m.in. wydano komplet 6 broszur informacyjnych dotyczących funkcjonowania szwajcarskich gospodarstw edukacyjnych dla doradców i dla rolników, przeprowadzono seminaria szkoleniowe w 4 województwach w sumie dla 100 uczestników, zorganizowano 4 wojewódzkie Dni Otwarte Zagród Edukacyjnych, w których łącznie wzięło udział 400 osób. Projekt zakończył się w 2014 roku.

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com