^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Krajowy Plan Strategiczny - konsultacje

MRiRW logo

Krajowy Plan Strategiczny – konsultacje

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (wersja 4.0) przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Uchwała umożliwia rozpoczęcie negocjacji z Komisją Europejską projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Dokument ten będzie stanowił podstawę ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie skierowane będzie do szerokiego grona odbiorców (głównie rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego) i zapewni potencjalnym beneficjentom równy dostęp do pomocy. Budżet Planu Strategicznego to ponad 25 mld euro.

Unijny komisarz do spraw rolnictwa Pan Janusz Wojciechowski, w trakcie debaty, która odbyła się 21.01.2022 r. zaapelował do organizacji rolniczych, ale też rolników indywidualnych o zgłaszanie uwag i opinii do Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

Z projektem Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 można zapoznać się na stronie:

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/plan-strategiczny-dla-wpr-na-lata-2023-2027-wersja-40--przyjety-przez-rade-ministrow

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com