^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Pomoc do ograniczenia dostaw mleka

01W dniu 13 wrzesnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy finansowej dla producentów mleka za dobrowolne zmniejszenie dostaw do podmiotów skupujących.

Rozporządzenie jest pokłosiem ogłoszonego przez Komisję Europejską w lipcu bieżącego roku, pakietu wsparcia rolnictwa. W ramach pakietu przewidziano wdrożenie pomocy finansowej z budżetu Unii Europejskiej na ograniczenie produkcji mleka. Pomoc będzie przydzielana  na jednolitych zasadach dla wszystkich producentów, niezależnie od kraju członkowskiego.

Pomoc będzie wypłaca tym producentom, którzy w lipcu 2016 r.* sprzedawali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów, ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego:

-   pierwszy okres ograniczenia dostaw mleka: październik – grudzień 2016 r.,

-   drugi okres ograniczenia dostaw mleka: listopad 2016 r. – styczeń 2017 r.,

-   trzeci okres ograniczenia dostaw mleka: grudzień 2016 r. – luty 2017 r.

-   czwarty okres ograniczenia dostaw mleka: styczeń – marzec 2017 r.

Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc wynosi 1500 kg. Pomoc będzie można przyznać do maksymalnie  50 proc. ilości mleka sprzedanego przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym.

Wnioskujący o pomoc są  zobowiązani do złożenia dwóch wniosków do Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego:

1) wniosku o pomoc, w którym wskażą planowaną wielkość redukcji dostaw mleka, do której ubiegają się o pomoc . Terminy składania wniosków o pomoc dla poszczególnych okresów ograniczenia dostaw mleka (do godziny 12.00**):

      -  21 września 2016 r. dla pierwszego okresu ograniczenia,

      - 12 października 2016 r. dla drugiego okresu ograniczenia,

      -   9 listopada 2016 r. dla trzeciego okresu ograniczenia,

      - 7 grudnia 2016 r. dla czwartego okresu ograniczenia.

2) wniosku o płatność, w którym producenci mleka wskazują rzeczywistą (ostateczną) wiel-kości redukcji dostaw mleka, do której wnioskują o pomoc. Wnioski te składane są w terminie 45 dni po zakończeniu okresu redukcji.

Stawka pomocy do redukcji dostaw mleka została określona na poziomie 14 euro do 100 kg zredukowanej ilości mleka.

Jednak w przypadku, gdy zawnioskowana wielkość redukcji dostaw mleka w skali UE,  przekroczy maksymalną wielkość redukcji dostaw, do której przewidziana jest pomoc, KE ustali współczynnik przydziału. Będzie on obcinał  każdemu producentowi wnioskowaną wielkość redukcji dostaw, wynikającą z różnicy między ilością mleka sprzedaną przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym a ilością mleka sprzedaną do podmiotów skupujących w okresie ograniczenia dostaw, którego to okresu dotyczy wniosek o pomoc.

* wymóg potwierdzenia, że było się w lipcu czynnym dostawcą mleka - faktura lub poświadczenie podmiotu skupującego,

** termin godzinowy bezwzględny, bez względu na to, jak dostarczono wniosek (data stempla pocztowego nie ma znaczenia)

                                                                                                      Marcin Jakubowski