^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Podsumowanie Finału Wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2015

mini 1

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych ma na celu popularyzację osiągnięć nauki i praktyki rolniczej, sprawdzenie aktualnej wiedzy w zakresie rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i funduszy unijnych, rozbudzenie w osobach bezpośrednio w niej uczestniczących - ambicji do dalszego dokształcania się, a także integrację środowiska producentów. Od wielu lat cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród młodych mieszkańców wsi, żywo związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej.

mini2

Dnia 27 lutego, czterdziestu młodych i zdolnych rolników walczyło w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o tytuł najlepszego młodego rolnika w województwie śląskim. Uczestnikami byli zarówno uczniowie szkół rolniczych, jak również młodzi producenci rolni, posiadający wykształcenie rolnicze i będący właścicielami lub współwłaścicielami gospodarstw rolnych. Olimpiada Młodych Producentów Rolnych wyłoniła pięciu najlepszych gospodarzy, którzy będą reprezentować nasze województwo na finale krajowym w dniach 26-27 marca 2015r. podczas XXI Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

Organizatorem Finału Wojewódzkiego był Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

O godzinie 9:00 odbyło się oficjalne rozpoczęcie Olimpiady. Przybyłych uczestników powitał Dyrektor ŚODR w Częstochowie – Grzegorz Boski, a następnie głos zabrał przewodniczący komisji egzaminacyjnej – Marcin Adamczyk, który omówił przebieg części konkursowej.

Pytania w tegorocznej edycji nie były proste. Uczestnicy jednak bardzo dobrze sobie z nimi poradzili. Tradycyjnie konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać pisemny test, składający się z 50 pytań, za który do zdobycia było 60 punktów. Następnie wszyscy przystępowali do części praktycznej, w której czekały cztery zadania premiowane, maksymalnie do 10 punktów za każde z nich. Oceniane przez jury były: odpowiedź na jedno pytanie ustne, rozpoznanie 10 nasion, umiejętność kalibracji opryskiwacza oraz właściwe omówienie czynności przy udoju ręcznym połączone z dojeniem na czas.

mini4

Pytania ustne obejmowały tematyką m.in. zagadnienia dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, przystosowania gospodarstw do wymogów unijnych, agrobiznesu, technologii produkcji rolniczej, BHP w rolnictwie oraz ekologii i ochrony środowiska. Bezpośrednio po odpowiedzi należało rozpoznać dziesięć rodzajów ziaren, którymi były: gorczyca, soczewica, wyka, pszenica, peluszka, groch, siemię lniane, gryka, mak i proso. Trzecia konkurencja praktyczna polegała na ustawieniu pożądanych parametrów opryskiwacza przy pomocy załączonych tabel i była to dla wielu osób najtrudniejsza czynność. W ostatniej konkurencji czekała na młodych rolników sztuczna krowa, będąca wierną imitacją tej prawdziwej oraz rekwizyty wykorzystywane przy udoju. Krowa o imieniu "Lela" przyjechała do nas z gospodarstwa agroedukacyjnego „Jurajska Spiżarnia” w Białej Wielkiej. Konkurencja polegała na omówieniu kolejnych czynności związanych z przygotowaniem udoju ręcznego a następnie wydobyciem ze strzyków jak największej ilości "mleka" w ciągu 30 sekund. Najlepszym udało się udoić w tym czasie ponad 1 litr płynu za co otrzymali maksymalną liczbę punktów.

mini3

W oczekiwaniu na wyniki, uczestnicy Olimpiady wzbogacili swoją wiedzę słuchając wykładu na temat rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego, który przeprowadziła pani Urszula Bartkowiak z ŚODR w Częstochowie.

Komisję egzaminacyjną stanowili przedstawiciele Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Byli to: Urszula Bartkowiak, Piotr Sykuła i Józef Perczak - specjaliści z ŚODR w Częstochowie oraz Marek Dworniczek z kłobuckiego BP ARiMR.

mini5

O godzinie 15:00 odbyło się oficjalne podsumowanie XIX Finału Wojewódzkiego OMPR, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, na które przybyli zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: Dariusz Suszyński - Prezes Zarządu Krajowego ZMW w Warszawie, Artur Bramora - Poseł na Sejm RP, Jerzy Motłoch - Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Grzegorz Boski - Dyrektor ŚODR w Częstochowie, Krzysztof Wrona - Starosta Zawierciański, Henryk Kasiura - Wicestarosta Częstochowski, Anna Socha-Korendo - Wicestarosta Myszkowski, Henryk Kolasa - Zastępca Dyrektora Śląskiego OR ARiMR, Roman Włodarz - Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, Witold Panas – Zastępca Dyrektora OT ARR w Katowicach, Jerzy Suchy - przedstawiciel pozarządowych organizacji ekologicznych w Radzie Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach, Ewa Widera - Kierownik w OR KRUS w Częstochowie, Jarosław Krzystanek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Po kilku przemówieniach, nastąpiło wyczekiwane z niecierpliwością ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 5 laureatom, którymi w tym roku zostali:

I miejsce - Marta Kmieć-Wawrzyniak z miejscowości Bieżeń w powiecie kłobuckim;

II miejsce - Tomasz Gałuszka z Pawłowic - powiat pszczyński,

III miejsce - Andrzej Bem, uczeń ZSR w Żarnowcu - powiat zawierciański;

IV miejsce - Dawid Pietrasik z Kobyłczyc - powiat częstochowski,

V miejsce - Bartłomiej Rachwał z Borowna - powiat częstochowski.

Uczestnicy otrzymali cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego oraz przydatnych narzędzi mających zastosowanie w gospodarstwie.

Sponsorami XIX Finału Wojewódzkiego OMPR w woj. śląskim byli: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Powiat Częstochowski, Powiat Zawierciański, Powiat Kłobucki, Powiat Myszkowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Częstochowie oraz Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach.

Najlepszej piątce serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia podczas Finału Krajowego.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com