^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Dyrektor ŚODR Marek Dziubek nagrodzony tytułem DONATORA ROKU 2018 GMINY PORAJ

W sobotę 26 stycznia, Gmina Poraj i Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego uhonorowali mecenasów kultury. Doroczna, uroczysta gala „Bal Mecenasa Kultury 2018” to forma podziękowania dla wszystkich osób, instytucji oraz firm, które w minionym roku w największym stopniu angażowały się i wspierały w działaniach kulturalnych, sportowych oraz promocyjnych Gminę Poraj, a także porajski Ośrodek Kultury. Tegoroczna uroczystość odbyła się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Poraj” w Jastrzębiu, a towarzyszyła jej scenografia inspirowana przepięknym, barwnym, polskim folklorem.
Zaproszenie wójt Gminy Poraj Katarzyny Kaźmierczak i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Magdaleny Ryziuk-Wilk, w tym roku przyjęli m.in.: wicestarosta myszkowski Mariusz Morawiec, radni Powiatu Myszkowskiego Anna Socha-Korendo i Mariusz Karkocha, wójt Gminy Poraj w latach 2010-2018 Łukasz Stachera, przewodniczący Rady Gminy Poraj Sylwester Sawicki wraz z radnymi, sekretarz Gminy Poraj Anna Trąbska, Radca Prawny UG Poraj Monika Stańczyk-Mroczko, zastępca Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Tomasz Wiekiera, kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich ŚODR w Częstochowie Monika Mrożek, Kierownik „Jurajskiej Przystani i Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego „Poraj” Regionalnego Funduszu Gospodarczego Tomasz Maj, a także dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Poraj, przedstawiciele Rad Sołeckich oraz wielu zacnych gości wśród nich przedstawiciele świata biznesu, artyści, przewodniczący i prezesi Stowarzyszeń, jednostek OSP, Kół Emerytów, oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
W skład tegorocznej Honorowej Kapituły, która spośród nominowanych w poszczególnych kategoriach (Donator, Sponsor, Animator i Altruista) przyznała tytuły „Mecenas Kultury 2018”, weszli: Wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak – Przewodnicząca Kapituły, Mariusz Karkocha – Radny Rady Powiatu, Sylwester Sawicki – Przewodniczący Rady Gminy Poraj oraz Magdalena Ryziuk-Wilk – Dyrektor GOK. Tegoroczną Galę poprowadził Andrzej Kozłowski.

foto bal
Kategoria DONATOR:
Nominowani w tej kategorii to osoby publiczne, zaangażowane w realizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez GOK, a także fundujące nagrody laureatom konkursów i festiwali. W tym roku wśród nich znaleźli się:
prof. Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Izabela Leszczyna – Poseł na Sejm RP
Katarzyna Kaźmierczak – Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera – Wójt Gminy Poraj w latach 2010-2018
Marek Dziubek – Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Rafał Kępski – Prezes Spółki PORECO, Radny Powiatu Myszkowskiego
Marek Węgrzynowicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie
Anna Socha-Korendo – Radna Powiatu Myszkowskiego
Andrzej Kozłowski – Zastępca Kierownika, współpraca z mediami i organizacjami pozarządowymi
Zofia Jakubczyk – Prezes Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie
Stanisław Dąbrowa – Radny Powiatu Zawierciańskiego
Andrzej Pawłowski – Prezes PTKKFiS
Mariusz Karkocha – Radny Powiatu Myszkowskiego
W tym roku Honorowa Kapituła tytuł „Mecenas Kultury 2018” w kategorii Donator przyznała Markowi Dziubkowi – Dyrektorowi Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. W imieniu Dyrektora nagrodę odebrał Jego zastępca – Tomasz Wiekiera.
Nagrody, w postaci statuetki zaprojektowanej i wykonanej przez Martę Jędrzejewską, absolwentkę ASP we Wrocławiu oraz rzeźby autorstwa Bogusława Chwastka, wręczył Wicestarosta Myszkowski Mariusz Morawiec.
Kategoria SPONSOR:
Nominowani w tej kategorii to firmy, które w 2018 roku w największym stopniu wsparły finansowo i rzeczowo GOK w Poraju.
Werdyktem Honorowej Kapituły, który odczytał Przewodniczący Rady Gminy Poraj – Sylwester Sawicki, Tytuł „Mecenas Kultury 2018” w kategorii Sponsor otrzymał Dom Seniora ZAMMED II S.C. Zwycięzca w tej kategorii otrzymał obraz autorstwa Bartosza Koćwina – Laureata Konkursu Rękodzieła Artystycznego organizowanego w ramach Folkloriady Jurajskiej.
Stało się już tradycją, rozpoczętą jeszcze w 2013r., że podczas Balu przyznawany jest Złoty Tytuł „Mecenas Kultury”. Tytuł ten przyznaje Wójt Gminy Poraj i Dyrektor GOK. To wyjątkowe wyróżnienie należy do firm, które w ciągu wielu lat współpracy nigdy nie odmówiły wsparcia dla lokalnej kultury i zawsze chętnie angażowały się w różnorakie przedsięwzięcia kulturalno-społeczne Gminy Poraj. Dotychczas tytuł ten otrzymały następujące firmy: MBS w MYSZKOWIE, „POLONTEX” S.A., SOKPOL Sp. z o.o. W tym roku do grona Złotych Mecenasów Kultury dołączyła firma PRIMPOL Sp. J. Oprócz pamiątkowego dyplomu i statuetki Firmie został przekazany obraz autorstwa Eweliny Kustra – członka Klubu Dorosłego Plastyka „KOLOR”.
Kategoria ANIMATOR KULTURY:
Nominowanymi w tej kategorii są osoby zaangażowane, kreatywnie wspierające działalność Gminnego Ośrodka Kultury Poraju, a także twórczo animujące projekty kulturalne związane z Gminą Poraj.
Wyniki w tej kategorii ogłosił Radny Powiatowy Mariusz Karkocha.
Tytuł „Mecenas Kultury 2018” w kategorii Animator Kultury otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. Hr. Stefanii Raczyńskiej, a nagrodę w postaci obrazu autorstwa Zofii Chwastek odebrała Prezes Zarządu Ilona Mrowiec.
Kategoria ALTRUISTA:
Nominowani w tej kategorii to osoby, które bezinteresownie pomagają przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju.
Nominację w tej kategorii otrzymała kierownik działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Monika Mrożek
Werdykt Kapituły odczytała Radna Powiatowa Anna Socha-Korendo.
Laureatami w tej kategorii zostały Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Poraj, które podczas Balu reprezentował Mariusz Karkocha – prezes Zarządu Gminnego OSP Poraj. Na jego ręce trafiły nagrody: dyplom, pamiątkowa statuetka oraz obraz autorstwa Eweliny Kustra.
Kategoria SPONSOR SPORTU:
Od kilku lat stało się tradycją, że podczas Balu Mecenasa Kultury honorowane są również osoby i firmy wspierające lokalny sport.
Tytułem „Sponsor Sportu 2018” uhonorowana została Firma „ECO-WORLD PLASTICS RECYCLING” Sp. z o.o. Sp.k. z Masłońskiego, a nagrody z rąk prezesa LKS Polonia Poraj – Michała Grzybowskiego oraz prezesa PTKKFiS – Andrzeja Pawłowskiego w postaci pamiątkowej statuetki i dyplomu, odebrał prezes Firmy – Sebastian Duma.
Tytuł „PROMOTOR GMINY PORAJ”:
Tytuł „Promotora Gminy Poraj” otrzymał Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A., a nagrodę, w imieniu Prezesa Zarządu – Mirosława Matyszczaka, odebrał Tomasz Maj – Kierownik „Jurajskiej Przystani i Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego „Poraj”.
Obraz autorstwa Eweliny Kustra, wręczyli Wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak oraz Wójt Gminy Poraj w latach 2010-2018 – Łukasz Stachera.
ANIOŁ DOBROCZYNNOŚCI
Są takie instytucje, które bezinteresownie, z czystej potrzeby serca pomagają tym, którzy tej dobroci najbardziej potrzebują. Dlatego w tym roku został przyznany Tytuł Anioła Dobroczynności, który otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ASPERA” a nagroda to ceramiczny anioł autorstwa laureatki Konkursu Rękodzieła artystycznego.
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
Jednak to nie koniec podziękowań i wyróżnień. Za Wielkie Serce dla Kultury wyróżnienie specjalne otrzymał Łukasz Stachera – Wójt Gminy Poraj w latach 2010-2018, a wręczyły je: Wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak oraz Dyrektor GOK w Poraju – Magdalena Ryziuk-Wilk.
Wszyscy nominowani w poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz materiałowe, ręcznie wykonane tulipany w folkowe wzory.
Tego wieczoru słowo „dziękuję” padało wielokrotnie pod adresem gości Balu. Dziękowała wójt Katarzyna Kaźmierczak oraz dyrektor GOK Magdalena Ryziuk-Wilk.
O kulinarną stronę wydarzenia zadbały, jak zwykle niezawodne, panie z KGW „Kalina” pod kierownictwem Klaudii Zalegi i przy nieodzownym wsparciu KGW „Malwy”.
Nie mogło w trakcie tego wydarzenia zabraknąć również atrakcji artystycznych. Dwukrotnie, przed zgromadzonymi gośćmi wystąpił Zespół Folklorystyczny „Kamienica” z Kamienicy Polskiej, nawiązując do folkowego klimatu balu. Mogliśmy usłyszeć również niezawodny zespół „Czarne Charaktery”.
Stało się już tradycją Balu, że w trakcie zabawy organizowany jest konkurs na najlepszą stylizację nawiązującą do tematu przewodniego wydarzenia – tym razem był to barwny, polski folklor. Najlepiej w tym „klimacie”, zdaniem jurorów wypadli: Emilia Boroń i Ireneusz Nowosadko.
Podczas Balu przeprowadzona została licytacja, którą poprowadziła Wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak, a zwycięzcami zostali: Michał Cichoń, Bartosz Kulej i Andrzej Kaźmierczak.
„Bal Mecenasa Kultury” to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie honorujące wszystkie osoby, instytucje oraz firmy, które w minionym roku w największym stopniu angażowały się i wspierały w działaniach kulturalnych, sportowych oraz promocyjnych Gminę Poraj, a także porajski ośrodek kultury. Historia Balu sięga roku 2007. To wówczas po raz pierwszy Gminy Poraj „pokłoniła się” wszystkim ludziom kultury, a także tym którzy ją wspierają.

Tekst. GOK Poraj

Fot. Dagmara Makowska

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com