^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konferencja ICT

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, że w dniu 28 listopada br. organizuje konferencję „Innowacyjne metody zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem ICT” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.sir zarowka

Program konferencji:

10.00 – 10.15 – Powitanie uczestników, słowo wstępne Dyrektor ŚODR w Częstochowie

10.15 – 11.00 – „Rola programów IT i innowacji w tym zakresie w przyszłej pracy doradztwa rolniczego” – Maciej Zacharczuk - Kierownik Działu Teleinformatyki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

11.00 – 13.00 – prezentacja aplikacji i programów komputerowych w rolnictwie

13.00 – 14.00 - lunch

14.00 – 16.00 – ”Innowacyjne systemy wspomagania decyzji, a przyszłość produkcji rolnej” i podsumowanie konferencji - dr hab. inż. prof. UR - Michał Cupiał - Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

W szybko zmieniającym się świecie rozwiązania informatyczne coraz bardziej rzutują na efektywność produkcji. Dotyczy to również rolnictwa. Dlatego doradcy ŚODR, pracujący na co dzień z rolnikami, chcieliby przybliżyć im informację o najnowszych rozwiązaniach techniki komputerowej. Jest to cel organizowanej przez nas konferencji.

Nowoczesne rolnictwo wymaga gromadzenia i analizy ogromnej liczby informacji. Zakres wiedzy, jakiej potrzebują rolnicy, by sprostać konkurencyjności oraz wymaganiom konsumentów, może być dostępny za pomocą programów i aplikacji komputerowych oraz połączenia internetowego. Podczas konferencji chcemy przedstawić rolnikom zalety korzystania z urządzeń mobilnych i zachęcić do ich wykorzystania.

Zainteresowane osoby udziałem w konferencji prosimy o kontakt z Zespołem Sieci SIR Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie pod numerem tel. 34/3770100, 34/3770135.

loga sir bez

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com