^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

WYJAZD STUDYJNY DO REPUBLIKI CZESKIEJ

Wyjazd studyjny pn.
„Zapoznanie z projektami badawczymi ochrony pszczół w Republice Czeskiej szansą wprowadzenia innowacji w polskim pszczelarstwie”.

W dniach 25-27.10.2017r. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie organizuje wyjazd studyjny pn. „Zapoznanie z projektami badawczymi ochrony pszczół w Republice Czeskiej szansą wprowadzenia innowacji w polskim pszczelarstwie”.

Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Głównym celem organizacji tego projektu jest ułatwienie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy pszczelarzami z Polski oraz naukowcami i pszczelarzami z Czech, którzy poznając się na takich wyjazdach mogą połączyć swoje siły, by ich doświadczenia narodziły nową, szeroko pojętą współpracę w tej dziedzinie. Również przepływ oraz wymiana fachowej wiedzy naukowej przekazanej przez wybitnych specjalistów pracujących
w Instytucie Pszczelarstwa w Dol oraz dobrych praktyk pozwolą pszczelarzom spojrzeć na dany temat z innej perspektywy niż dotychczas.

Realizacja programu wyjazdu umożliwi uczestnikom zawiązanie potencjalnych grup operacyjnych na rzecz wprowadzania innowacji w pszczelarstwie, do pogłębiania ściślejszej współpracy z Instytutem Pszczelarskim w Dol oraz z czeskimi pszczelarzami. Innowacyjne projekty badawcze dotyczące ochrony pszczół opracowane i realizowane w Czechach
a przeniesione na teren Polski, zwłaszcza województwa śląskiego, stałyby się ważnym czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich.     .

Poprzez wyjazd nastąpi aktywizacja potencjalnych partnerów grupy operacyjnej na rzecz innowacji w celu osiągnięcia założeń SIR-u, a co za tym idzie wsparcie współpracy międzynarodowej w zakresie najnowszych technologii.

Program wyjazdu będzie obejmował m.in.:

  • Wizytę w Instytucie Pszczelarskim w Dol – Czechy
  • Zapoznanie uczestników z nowym działaniem w ramach PROW 2014-2020 – Działanie Współpraca i tworzeniem grup operacyjnych na rzecz innowacji EIP AGRI oraz funkcjonowaniem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  • Wizyta w największej pasiece w Czechach, w miejscowości Kopeć.
  • Spotkanie w Pradze z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa Czech w zakresie innowacji rolniczych na terenie Czech i Działania Współpraca.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wyjeździe studyjnym prosimy o kontakt
z Działem Rozwoju Obszarów Wiejskich w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie mieszczącym się przy ul. Wyszyńskiego 70/126.

Osoby do kontaktu:

Paulina Makles – Bochnia/ Kamil Dobrowolski tel. (34) 377 01 19

 123

 

 loga sir bez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com