^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Gospodarstwa Opiekuńcze

 

gop

W dniach 25 – 27 .01.2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie dla doradców ODR - ów z zakresu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy" .
W trakcie szkolenia przekazano podstawowe informacje z zakresu rolnictwa społecznego oraz funkcji jakie w jego ramach może pełnić gospodarstwo rolne. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z prowadzeniem działalności opiekuńczej.
W skrócie możemy powiedzieć, że Gospodarstwo opiekuńcze to forma gospodarowania polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia. Wykorzystujemy tu potencjał gospodarstwa rolnego do prowadzenia działań opiekuńczych, integracyjnych czy terapeutycznych w celu włączenia osób przebywających w danym gospodarstwie opiekuńczym.
Organizatorzy przedstawili także koncepcję funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w Polsce , scharakteryzowali potencjalne grupy docelowe, przedstawili możliwy na tym etapie zakres usług oferowanych w gospodarstwach opiekuńczych oraz omówili wymogi stawiane osobom lub podmiotom prowadzącym gospodarstwa opiekuńcze, a także potencjalne możliwości wsparcia finansowego dla takiej działalności. Ponadto przedstawiono koncepcję budowy sieci instytucjonalnej na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce.
W trakcie wizyty studyjnej odwiedziliśmy trzy instytucje zajmujące się opieką nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. Pomimo tego , że nie były to gospodarstwa opiekuńcze mogliśmy dowiedzieć się bardzo wiele na temat problematyki związanej ze szkoleniem oraz „ przymierzyć się „ do możliwości prowadzenia takiej działalności przez rolników.
Dalszym etapem realizowanego w ramach SIR projektu będzie przeprowadzenie na terenie każdego województwa 3 spotkań informacyjno-szkoleniowych dla rolników i członków ich rodzin zainteresowanych podjęciem ( w bliższej lub dalszej przyszłości) działalności opiekuńczej w swoich gospodarstwach rolnych .

 

gop2

 

 


Spotkania na terenie naszego województwa odbędą się w lutym. O szczegółach poinformujemy wkrótce na stronie internetowej. Przekażemy także wszelkie informacje do poszczególnych PZDR – ów.

Koordynatorzy ŚODR w zakresie Gospodarstw Opiekuńczych:
1. Barbara Majnusz
2. Beata Fąfera

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com