^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Globalna konferencja nt. "Zrównoważonej produkcji roślinnej".

images

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z siedzibą w Rzymie przekazała komunikat dotyczący organizacji globalnej konferencji na temat: "Zrównoważonej produkcji roślinnej" (Global Conference on Sustainable Plant Production). Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej w dniach od 2 do 4 listopada br. pod hasłem „Innowacje, efektywność i odporność” („Innovation, Efficiency and Resilience”). W załączeniu przekazujemy komunikat w tej sprawie. Szczegółowy program Konferencji zostanie wkrótce udostępniony przez FAO. Celem konferencji jest podniesienie świadomości na temat roli zrównoważonej produkcji roślinnej w realizacji ram strategicznych FAO 2022–2031. Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest do państw członkowskich FAO, rolników, naukowców, agencji rozwojowych, decydentów, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego. Obrady konferencyjne będą się koncentrować na zagadnieniu innowacji, które tworzą wydajne systemy produkcji roślinnej, odporne na stresy biotyczne i abiotyczne, zmiany klimatu i zagrożenia naturalne.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com