^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Krajowe Dni Pola w Poświętnym w 2022 roku

01

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, w ramach imprez towarzyszących Krajowym Dniom Pola Poświętne 2022, organizuje następujące wydarzenia:
• Konferencja: „Zdrowe stado - niezbędny element sukcesu ekonomicznego hodowli zwierząt gospodarskich” – 20.06.2022 r.;
• Konferencja: „Zdrowa gleba - dla zdrowych plonów” – 22.06.2022 r.

Powyższe wydarzenia odbędą się w formie webinarium, która umożliwi obustronną komunikację
miedzy prowadzącym a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.

Informując o powyższym, serdecznie zapraszamy doradców z Państwa Ośrodka do udziału w ww. wydarzeniach. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać do dnia 15 czerwca 2022r. pod adresem:
• Konferencja: „Zdrowe stado - niezbędny element sukcesu ekonomicznego hodowli zwierząt gospodarskich”: https://cdrradom.clickmeeting.com/zdrowe-stado-niezbedny-element-wodniesieniu-sukcesu-ekonomicznego-hodowli-zwierzat-gospodarskich ;
• Konferencja: „Zdrowa gleba - dla zdrowych plonów”:
https://cdrradom.clickmeeting.com/zdrowa-gleba .

Ze względu na ograniczoną ilość osób w systemie webinarium o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Po zarejestrowaniu uczestnictwa każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma na pocztę elektroniczną link do wydarzenia oraz hasło.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com