^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ponad 7600 dzieci na zimowiskach dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

pokaz kursu e learningowego KRUS dla dzieci 002

Podczas tegorocznych ferii, dzięki dofinansowaniu Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 49 organizatorów z całego kraju – w tym 3 z województwa śląskiego - przygotuje blisko 130 kolonijnych turnusów, dla ponad 7600 dzieci i młodzieży.

Przypomnijmy, że Zarząd Funduszu pełni z urzędu Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr Aleksandra Hadzik.

Fundusz Składkowy udzielił w całej Polsce dofinansowania na organizacje wypoczynków zimowych i letnich dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia Społecznego, w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Program dofinansowania ma upowszechnić wśród dzieci i młodzieży wiedzę o zdrowym trybie życia, kształtować postawy prozdrowotne, kształtować dobre nawyki żywieniowe, popularyzować aktywność ruchową, zwalczać nałogi, ukazywać szkodliwość spożywania alkoholu, narkotyków i używek. Popularyzuje również tradycje i dziedzictwo regionalne.

Na dofinansowanie zaplanowano 3 mln złotych. Dodatkowo, uczestnicy wypoczynku będą bezpłatnie ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Umowę grupowego ubezpieczenia NNW, Zarząd FUSR od kilku lat zawiera z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Obecna umowa w tej sprawie obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Turnusy w całym kraju przygotuje tym razem 49 organizatorów: stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych i organizacji społecznych. Zostali oni wyłonieni w drodze konkursu ofert. Zgodnie z wymogami konkursu, wysokość dofinansowania wypoczynku dziecka urodzonego po 1 stycznia 2004 roku, może wynieść do 750 zł, maksymalnie do 80 procent poniesionych kosztów organizacji wypoczynku.

W tegorocznym konkursie dofinansowanie przyznano 3 wnioskodawcom z terenu województwa śląskiego - Stowarzyszeniu Maximus z Myszkowa, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju Małej Przedsiębiorczości. Caritas ma własny ośrodek w Świętej Puszczy koło Olsztyna na Jurze-Krakowsko-Częstochowskiej, myszkowianie wyślą najmłodszych do Krynicy, Polańczyka-Zdroju i Rabki, natomiast Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości zorganizowało wypoczynek w Zakopanem.

Śląskie, a przede wszystkim góry cieszą się szczególnym powodzeniem: w tym roku oblegane są w województwie śląskim ośrodki w Wiśle, Brennej, Węgierskiej Górce, Bielsku-Białej. W kraju oczywiście króluje Zakopane.

Rozpatrując wnioski pod uwagę brano m.in. warunki zakwaterowania i wyżywienia dzieci, kwalifikacje kadry pedagogicznej, opiekę medyczną, promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną dzieci i młodzieży i oczywiście ciekawy program pobytu. Zadbano, by odbyły się w miejscach atrakcyjnych pod względem klimatycznym, przyrodniczym, turystycznym, krajobrazowym oraz poznawczym. Każdy turnus będzie kontrolowany przez FUSR pod kątem warunków bytowych - zgodności realizowanego projektu ze złożoną ofertą konkursową. Pracownicy KRUS dokonywać będą na bieżąco kontrole.

W Świętej Puszczy w Olsztynie, w jednym tylko turnusie dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników uczestniczyło (w tym roku podobnie) aż 90 dzieci. Jego organizatorem było Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Dzieci miały podczas pobytu czas wypełniony wycieczkami, zajęciami sportowymi w wynajętej hali sportowej. Zorganizowano wycieczkę autokarową do kopalni soli w Bochni, wycieczkę autokarową na lodowisko w Częstochowie, pieszą wycieczkę po Olsztynie. Zwiedzono ruchomą olsztyńską szopkę, zorganizowano także wycieczkę na basen w Dąbrowie Górniczej. W międzyczasie prowadzono zajęcia plastyczne, zajęcia ze zdrowego żywienia, artystyczne, z grami planszowymi, naukę Zumby. Były oczywiście konkursy z nagrodami. Dzieci odwiedzili strażacy, by opowiedzieć o swojej pracy i wskazać na różne zagrożenia. Tegoroczny turnus trwa.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników jest osobą prawną, utworzoną na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zarząd Funduszu pełni z urzędu Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (obecnie dr Aleksandra Hadzik), a nadzór sprawuje Rada Nadzorcza, w skład której wchodzi pięciu przedstawicieli Rady Rolników, dwóch przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz po jednym przedstawicielu Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Polityki Społecznej. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

FUSR zagospodarowuje składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, starając się je pomnażać poprzez m.in. korzystne lokaty bankowe, zakup obligacji Skarbu Państwa itp. jest także właścicielem Centrów Rehabilitacji Rolników, w których leczą się rolnicy ubezpieczeni w KRUS i członkowie ich rodzin.

Fundusz finansuje świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, bezpośrednie koszty funkcjonowania Rady Rolników, koszty zarządzania funduszem, niedobory funduszu administracyjnego KRUS. Może także wspierać rozwój ubezpieczeń dla rolników i członków ich rodzin prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Fundusz Składkowy nie jest funduszem celowym. Może wspierać działania realizowane przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com