^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ZASADY WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE''

 

programZastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach - Adam Lewandowski oraz Wójt Gminy Pietrowice Wielkie - Andrzej Wawrzynek zapraszają na konferencję prasową, która odbędzie się 13 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie, przy ul. Szkolnej 5 (sala nr 8).
Konferencja prasowa towarzyszyć będzie podpisaniu przez Gminę Pietrowice Wielkie Porozumienia, ustalającego zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”.
Na terenie Gminy powstanie punkt informacyjny Programu „Czyste powietrze”, w celu obsługi Wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.
WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Do dnia dzisiejszego porozumienia o współpracy w obsłudze Programu „Czyste Powietrze” podpisało 25 gmin z terenu województwa śląskiego, a kolejne zgłaszają chęć współpracy (lista gmin: https://www.wfosigw.katowice.pl/wykaz-gmin-ktore-podpisaly-porozumienie-o-wspolnej-realizacji-programu.html)
Deklaracja współpracy ze strony gmin jest dobrowolna i ma na celu zwiększenie dostępności oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby mieszkańców województwa. Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin to dla beneficjentów duże udogodnienie. Na podstawie porozumień zawartych między Funduszem a gminami beneficjenci mogą składać wnioski nie tylko w biurze w Katowicach oraz punktach w Bielsku – Białej i Częstochowie, lecz także bezpośrednio w gminach.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com