^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

Billboardman2

 

 

Pod hasłem "Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich " odbyło się kolejne Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. Tym razem uczestników gościła piękna ziemia świętokrzyska. Sympozjum połączone było z konferencją podsumowującą projekt "FARMLAND - Farm Activities for Rural Model Learning and Nature Didactis" realizowany przy wsparciu finansowym KE.

Program trwającego 3 dni seminarium był bardzo zróżnicowany i wzbudzał ogromne zainteresowanie, a w niektórych tematach i ogromne emocje. Rozpoczęliśmy wspólną sesją plenarną, a następnie rozpoczęła się sesja seminaryjna w trzech grupach równoległych:

1.Innowacje w kreowaniu i zarządzaniu produktami turystyki wiejskiej

2.Turystyka kulinarna w rozwoju innowacyjnej turystyki wiejskiej

3.Gospodarstwa edukacyjne innowacyjnym kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

 

Drugiego dnia odbyły się wyjazdy studyjne, na których mogliśmy poznać wspaniałe przykłady gospodarstw agroturystycznych, edukacyjnych czy prowadzących sprzedaż bezpośredniączy małe przetwórstwo. Dane nam było zasmakować w  lokalnej kuchnię i spróbować miejscowych specjałów. Wszyscy, bez względu na wybrane miejsce, wrócili urzeczeni pięknem krajobrazu, życzliwością ludzi i wspaniałymi przedsięwzięciami.

 Dzień trzeci to podsumowanie seminariów z dnia pierwszego oraz wyjazdów studyjnych, a następnie dyskusja plenarna i krótkie wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki ( Kierunki rozwoju turystyki do 2020 ), SGGW Warszawa (Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu turystyki wiejskiej) Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" (program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Strategia 2015 - 2020).

 

Podczas wszystkich spotkań w ramach Sympozjum otrzymaliśmy wiele cennych informacji, które z pewnością wykorzystamy w naszej pracy. Jak większość uczestników i ja uważam, że takie spotkania powinny odbywać się przynajmniej raz do roku

 

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com