^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Już wkrótce rozpoczniemy działania w ramach KSOW 2014 – 2020

Już wkrótce rozpoczniemy działania w ramach KSOW 2014 – 2020.

Abyśmy mogli w pełni wykorzystać możliwości jakie daje „ nowe rozdanie „ musimy stworzyć dobry Plan Działania. W tym celu została utworzona specjalna Ankieta, w której zawarto informacyjnie cele KSOW oraz krótką charakterystykę działań, które będą realizowane w ramach KSOW 2014 – 2020. Wypełnienie ankiety daje także możliwość uzupełnienia wymienionych działań dodatkowymi, które w opinii wypełniających również realizują cele KSOW, a które nie zostały ujęte w katalogu działań wymienionych.

 

Ankieta

Instrukcja

 

Wszystkich zarejestrowanych Partnerów KSOW zapraszamy do wypełnienia ankiety mającej na celu zebranie opinii na temat działań, które zgodnie z art. 54 ust. 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 r. z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2015 oraz rozdziałem 17.3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mają być realizowane w ramach Planu Działania KSOW w perspektywie finansowej 2014-2020.

   Jak wspomnieliśmy zebrane propozycje będą mogły stać się częścią Planu Działania i być realizowane w ramach KSOW. Termin wypełnienia ankiety upływa w dniu 10 czerwca 2015 roku.

Zachęcamy gorąco do czynnego uczestniczenia w tworzeniu Planu Działania KSOW.

 

381
This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com