^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

OWCA PLUS - konsultacje społeczne

928371

Od 20 lutego 2015 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu: Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020.

Konsultacje trwać będą w okresie od 20.02. 2015 r. do 26.03. 2015 r.

Formularz zgłaszania uwag do projektu programu oraz projekt programu Owca Plus do roku 2020 dostępne są na stronie internetowej www.slaskie.pl w zakładce konsultacje społeczne:

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=25&dzi=33&dzip=2&id_menu=600

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu i wnoszenie uwag.

 

 

 

 

 

 

 

źródło: WTW Urząd Marszałkowski

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com