^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Relacja ze szkolenia " Mechanizmy wsparcia dla producentów uczestniczących w systemachjakości żywności w ramach PROW 2014-2020"

W dniu 22.11.2017 r w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Oddział w Mikołowie odbyło się seminarium pt. „Mechanizmy wsparcia dla producentów uczestniczących w systemach jakości żywności w ramach PROW 2014-2020”.
Organizatorem szkolenia była Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, która realizuje cykl szkoleń na powyższy temat w 8 regionach kraju. Uczestnikami byli producenci produktów zarejestrowanych jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, producenci zainteresowani włączeniem się do systemów jakości, pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, lokalnych grup działania, organizacji pozarządowych i przedstawiciele samorządów.

oscypek

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego to organizacja, która przy współpracy z administracją rządową i samorządami buduje polski system dla produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych na wzór funkcjonującego w Unii Europejskiej. Ta organizacja zrzesza producentów, a jej najważniejszym zadaniem jest docieranie do świadomości; producentów żywności, przetwórców, instytucji kontrolujących, samorządów i konsumentów o roli produktów tradycyjnych i lokalnych i ich roli na rynku europejskim i krajowym.
Wykładowcy w trakcie całego szkolenia kładli największy nacisk na jakość produktów, a tą niewątpliwie charakteryzują się produkty regionalne i lokalne. Całe europejskie prawodawstwo zmierza w kierunku promowania żywności wysokiej jakości. W celu odróżnienia tych wyjątkowych produktów stworzono europejski system oznaczeń, który informuje konsumentów o wysokiej jakości i chroni producentów przed nieuczciwą konkurencją produkująca podróbki. Stworzono trzy europejskie oznaczenia: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Do tej pory tymi oznaczeniami wyróżniono w Polsce już 40 produktów. jabłka
Krajowym systemem jakości żywności jest system „ Jakość tradycja”. Omówiono obecność tych systemów w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.
Przedstawiono sposoby aplikacji i rezultaty wdrażania systemów jakości żywności oraz najkorzystniejsze dla poszczególnych producentów możliwości wprowadzenia do obrotu żywności tradycyjnej i regionalnej. Producenci mogą sprzedawać swoje produkty bezpośrednio, w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) oraz rozwijającego się rolniczego handlu detalicznego (RHD). Polska posiada ogromne potencjalne możliwości wytwarzania wysokiej jakości produktów regionalnych i tradycyjnych ze względu na tradycyjne rolnictwo, rodzinne gospodarstwa rolne, dużą ilość siły roboczej na obszarach wiejskich, czyste środowisko naturalne i ogromne bogate, zróżnicowane dziedzictwo kulturowe. Należy dołożyć wszelkich starań, aby wypromować nasze produkty na rynku europejskim i krajowym korzystając jednocześnie ze wsparcia PROW na lata 2014-2020.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com