^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

III Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych

logo OSZEW dniach 18-20 listopada 2015 roku w Boguchwale odbył się
III Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych.

 

W imprezie wzięło udział blisko 200 osób, byli to właściciele zagród edukacyjnych, koordynatorzy wojewódzcy Sieci, przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie oraz osoby działające na rzecz jej rozwoju, m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i szkolnictwa wyższego. Gospodarzem tegorocznego zlotu był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

 

W pierwszym dniu uczestnicy wzięli udział w konferencji, która dotyczyła możliwości wykorzystania ogrodów pokazowych w ofercie edukacyjnej gospodarstw oraz bieżących aspektów funkcjonowania Sieci w kraju, w tym zagadnień prawnych oraz szans na uzyskanie wsparcia finansowego dla agroturystyki i zagród edukacyjnych w PROW 2014- 2020. Po konferencji uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertami i wymienić się doświadczeniami w grupach.

 

Drugi dzień Zlotu był okazją do poznania dobrych praktyk w edukacji w podkarpackich zagrodach. Uczestnicy, podzieleni na cztery grupy, odwiedzili po jednej z zagród i wzięli udział w warsztatach. W „Ranczo" Pstrągowa były to „ Wszystko o ziemniaku" i „Bibułkowy świat", a w zagrodzie „Siedlisko Janczar" zaprezentowano programy „I Tobie się upiecze" i „ Koń jaki jest". Poza tym uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w krótkim programie turystycznym pod nazwą „Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia", w którym zwiedzili starówkę Rzeszowa z jej najważniejszymi zabytkami oraz Podziemną Trasę Turystyczną.

 

Ostatni dzień Zlotu w całości poświęcony był programowaniu zajęć edukacyjnych w oparciu o potencjał rolniczy środowiska lokalnego. Najpierw odbyło się wprowadzenie do zagadnienia, po którym odbyły się zajęcia metodyczne prowadzone przez zespół pedagogów z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Zlot był wspaniałą okazją do zawarcia nowych znajomości i zacieśnienia już zawiązanych kontaktów między członkami Sieci Zagród Edukacyjnych z całej Polski. Jest to jedyna okazja w roku, aby wszyscy członkowie Sieci mogli spotkać się w jednym miejscu, wymienić doświadczeniami, uwagami i dobrymi radami dotyczącymi prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego. Ponadto, jak co roku, organizatorzy zadbali również o to, aby uczestnicy Zlotu mogli podnieść swoją wiedzę i zobaczyć przykłady funkcjonujących zagród edukacyjnych.

 

Fot. CDR O. Kraków

3zlot grupowe

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com