^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Rolniczy handel detaliczny - wymogi i regulacje prawne

temat rhd zm

 

„Rolniczy Handel Detaliczny – wymogi i uwarunkowania prawne” – pod takim hasłem w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja zorganizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, a objęta Patronatem Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka.
Głównym celem konferencji było zapoznanie uczestników z obowiązującymi od 01.stycznia 2017 r. przepisami dotyczącymi prowadzenia rolniczego handlu detalicznego tj. prowadzenia produkcji i sprzedaży żywności z gospodarstw rolnych i związanych z tą działalnością wymagań prawa żywnościowego, a także regulacji podatkowych.
Do wygłoszenia wykładów poproszono przedstawicieli inspekcji , które bezpośrednio są zaangażowane w rejestrację , nadzór i kontrolę RHD, aby przedstawiły w/w zagadnienia zgodnie ze swoimi kompetencjami. Część ogólną przybliżającą zapisy Ustawy regulującej RHD oraz uszczegółowienia w zakresie opodatkowania zaprezentował przedstawiciel ŚODR.
Poniżej tematyka konferencji :
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników – rolniczy handel detaliczny Beata Fąfera –
ŚODR Częstochowa
Wymagania weterynaryjne w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie produkty pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego. Wymagania dla obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności. Procedura rejestracji działalności. Jerzy Smogorzewski – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego. Wymagania dla obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności. Procedura rejestracji działalności. Józef Lipa - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Nadzór nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego – zakres kontroli. Informacja na temat zmiany ustawy o jakości handlowej.
Znakowanie środków spożywczych na podstawie obowiązujących przepisów. Znakowanie produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego. Marek Nowak - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Tak jak przypuszczaliśmy konferencja obfitowała w miejscami burzliwe dyskusje, ale taki między innymi był też jej cel – zorganizować miejsce spotkania dla prowadzących i nadzorujących RHD, tak aby można było możliwie szybko, dla możliwie wielu osób przedstawić i wyjaśnić w możliwie przystępny sposób wymogi, ale także pokazać ścieżki rozwiązywania problemów. Wiele spraw udało się wyjaśnić „od ręki”, na rozwiązanie innych producenci są umówieni z wykładowcami, a na wyjaśnienia niektórych działań będziemy musieli poczekać jeszcze jakiś czas.
Mamy nadzieję, że konferencja spełniła pokładane w niej nadzieje, a na pewno ułatwiła kontakt pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w RHD. Podobne spotkania organizować będziemy także na poziomie powiatów i już serdecznie na nie Państwa zapraszamy.

rhd4 zm

rhd3 zm

 

rhd2 zmrhd5zmrhd6 zmrhd 7 zmrhd 8 zmrhd1 zm

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com