^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego w 2016 r.

doplaty do paliwa

        Zbliża się pierwszy termin składania przez rolników wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku. Zgodnie z nowym rozporządzeniem w 2016 r. za 1 litr oleju napędowego producenci rolni otrzymają zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 1 zł. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie 86 zł. Natomiast zakładana powierzchnia użytków rolnych, do której rolnicy będą mogli otrzymać zwrot podatku akcyzowego to 9,8 ha.

Obowiązujące terminy składania wniosków:

I tura: od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producenci rolni powinni złożyć  odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zależnie od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), które są podstawą dowodu zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,

II tura: od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. producenci rolni powinni złożyć  wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), które są podstawą dowodu zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Dotacje w roku 2016 wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w następujących terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2016 r. – wniosek złożony w pierwszym terminie,
  • 1 - 31 października 2016 r. wniosek złożony w drugim terminie.
This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com