^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

TERMINY STOSOWANIA NAWOZÓW ZAWIERAJĄCYCH AZOT

nawożenie mineralne nawozami płynymi

 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem pn: „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” zbliża się termin zakończenia stosowania azotowych nawozów mineralnych i płynnych nawozów naturalnych na gruntach ornych w gminach wymienionych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia.

Do takich gmin w województwie śląskim należą: gmina Brenna, Buczkowice, Gilowice, Goleszów, Istebna, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Szczyrk, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Ustroń, Węgierska Górka, Wisła, Żywiec.

Rolnicy prowadzący produkcję rolną w powyżej wymienionych gminach mają obowiązek zakończyć stosowanie azotowych nawozów mineralnych i płynnych nawozów naturalnych na gruntach ornych wraz z dniem 15. Października.

Natomiast stosowanie nawozów stałych na gruntach ornych na terenie gmin wyszczególnionych w załączniku 2 oraz 3 Rozporządzenia możliwe jest do 31 października.

 

Źródło:

Rozporządzenie "Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com