^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE

 

rolnictwo ekologiczne żywność

 

Produkty ekologiczne cieszą się coraz większą popularnością nie tylko w krajach Unii Europejskiej, ale również w Polsce. Pomimo wzrastającego zainteresowania konsumentów certyfikowanymi produktami ekologicznymi w Polsce daje się zaobserwować tendencja pomniejszenia powierzchni zajmowanej przez uprawy ekologiczne.

Mimo ograniczenia areału, uprawy ekologiczne w naszym kraju notują zwyżki produkcyjne we wszystkich grupach z wyłączeniem tych, które przeznaczone są na pasze. W latach 2014-2017 o 34 procent wzrósł wolumen produkcji ekologicznych zbóż, o 7,6% upraw sadowniczych i jagodowych tej samej kategorii, 67,5-procentowy wzrost zanotowały eko-uprawy warzyw, 193,6-procentowy roślin strączkowych na suche nasiona, 230,7-procentowy roślin przemysłowych i 13,3-procentowy ziemniaków.

Źródła podają, że już w 2018 roku wartość rynku żywności ekologicznej w Polsce przekroczyła 1 miliard złotych brutto, co odpowiadało 0,3% całości rynku produktu spożywczych. Znajdujące się w obrocie produkty ekologiczne takie jak owoce egzotyczne oraz ich przetwory oraz kawa, herbata, przyprawy i produkty przetworzone pochodzą z importu. Jako kraj zajmujemy się eksportem m.in. świeżych i mrożonych warzyw i owoców, koncentratu soku jabłkowego i zbóż.

W 2019 r. działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego prowadziło 20 146 podmiotów, w tym 18 656 rolników ekologicznych gospodarujących na powierzchni 505,7 tys. ha. Największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych zajmowały uprawy zbóż. Na drugim miejscu znajdowały się trwałe użytki zielone. W 2019 r. w obszarze produkcji zwierzęcej znacząco zwiększyła się produkcja jaj i ryb oraz wzrosło pogłowie zwierząt, szczególnie drobiu. Ponadto znacząco wzrosła liczba podmiotów przygotowujących produkty ekologiczne. Ich liczba w 2019 roku wyniosła 967.

Aktualnie, bo od 11. lipca przeprowadzana jest już po raz dwudziesty drugi ankieta dotyczącą rolnictwa ekologicznego na świecie. Zgodnie z poprzednio wykonywanymi badaniami w krajach Unii Europejskiej– Hiszpania posiada największy areał upraw ekologicznych ( co w 2018r. stanowiło 2,2 mln hektarów), w ślad za nią podążają Francja i Włochy posiadając po 2 mln hektarów pod uprawami ekologicznymi. Na świecie pod względem powierzchni upraw niezmiennie liderem jest Australia (35,6 mln ha). Na drugim miejscu znajduje się Argentyna (3,4 mln ha) zaś na trzecim Chiny (3,0 mln ha).

Biorąc pod uwagę propozycję zawartą w strategii „ Od pola do stołu” budzi się nadzieja, że wraz ze wzrostem areału przeznaczonego pod uprawy ekologiczne (do 2030 roku ma to być co najmniej dwadzieścia pięć procent gruntów ornych) zwiększony popyt na certyfikowane produkty będzie odpowiadał ich zwiększonej podaży.

 

Źródła:

https://swiatrolnika.info/uprawy-ekologiczne-w-polsce,

https://www.fibl.org,

https://www.organic-europe.net,

Top Agrar Polska 12/2019 oraz strona MRiRW.

Zdjęcie pochodzi ze strony www.portalspozywczy.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com