^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

NABÓR WNIOSKÓW PRZEZ WFOŚiGW W KATOWICACH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH " OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU REGENERACJI ŚRODOWISKOWEJ GLEB POPRZEZ ICH WAPNOWANIE

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:
- wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
- środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa śląskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

  1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
  2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
  3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie

należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. do Sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, ul. Sowińskiego 26, 44-100 Gliwice

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.                                                                                                                                       Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

32 60 32 341,

32 60 32 342,

32 60 32 343,

32 60 32 344,

32 60 32 283,

32 60 32 241.

Formularze wniosków

 aa

Źródło: WFOŚiGW

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com