^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

KONKURS AGROLIGA 2015

agroliga2015

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie jako organizator na szczeblu wojewódzkim konkursu Agroliga 2015 rozpoczyna kolejną edycję tego konkursu w województwie śląskim.


Konkurs AgroLiga rozgrywany jest w dwóch kategoriach – Rolnicy i Firmy. Jego organizatorami na szczeblu wojewódzkim są Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – Redakcja Rolna 1 Pr. TVP SA we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Od samego początku konkursu, Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.).
Do kategorii Firmy zapraszamy wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (na terenie naszego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

 

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrodzenie laureatów „Mistrz Wojewódzki" w obu kategoriach, odbędzie się 5 września 2015 r. podczas Krajowej Wystawy Rolniczej
– Dożynki Jasnogórskie 2015 w Częstochowie.


Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w konkursie o długoletniej tradycji.

Prosimy przedsiębiorczych rolników i firmy z obszaru rolnictwa o zgłoszenie udziału w konkursie poprzez doradców ŚODR do 30 czerwca br.
Opis wizytówki gospodarstwa lub firmy zgłoszonej do konkursu (w wersji elektronicznej oraz odpowiednią ankietę należy przesłać do Działu Ekonomiki e-mail: m.nowak.odr.net.pl


Do pobrania szczegółowy regulamin oraz deklaracje przystąpienia do konkursu:
1. Regulamin
2. Ankieta rolnika
3. Ankieta firmy

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com