^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze na nowych zasadach

Od 1 do 31  sierpnia w urzędzie gminy, na terenie której zarejestrowane jest gospodarstwa  rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze na nowych zasadach. 

Według nowych przepisów stawka zwrotu podatku akcyzowego za 1 litr oleju napędowego wynosi:

  • 2 zł/ 1 litr ON dla małych i średnich gospodarstw na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r.;
  • 1,46 zł/1 litr ON dla dużych przedsiębiorstw rolnych, na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r;
  • 1,20 zł/l ON dla wszystkich gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych posiadających w 2022 r. świnie, owce, kozy i konie na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.08.2022 r. – 31.01.2022 roku.

Zużycie paliwa w zależności od rodzaju produkcji

  • 110 l/ha użytków rolnych za paliwo zużyte od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r
  • 40 l na każdy DJP bydła za paliwo zużyte od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r
  • 40 l na każdy DJP koni, kóz i owiec za paliwo zużyte od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r
  • 4 l na każdy DJP świń za paliwo zużyte od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Do wniosku o zwrot akcyzy do paliwa rolniczego należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. na gruntach ornych i przy chowie bydła oraz przy produkcji świń, owiec, kóz lub koni w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Należy pamiętać, że rolnicy, którzy uprawiają ziemię i jednocześnie hodują zwierzęta gospodarskie będą musieli złożyć dwa oddzielne wnioski. Jeden z nich to formularz dot. użytków rolnych i bydła, a drugi to wprowadzony w 2023 roku formularzu dotyczącym świń, owiec, kóz i koni. Dodatkowo rolnik ubiegający się o zwrot akcyzy do paliwa rolniczego wykorzystanego w chowie zwierząt musi dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz lub koni.

Aby bezproblemowo uzyskać zwrot należy pamiętać, że przysługuje on na olej napędowy oznaczony następującymi kodami.

  • od CN 2710 19 43 do 2710 19 48,
  • od CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19,
  • oraz CN 3826 00.

Urząd ma 30 dni od daty wpłynięcia wniosku na wydanie decyzji o przyznaniu zwrotu. Pieniądze mają trafić na konta rolników w okresie od 2 do 31 października 2023 roku.

 

Żródło: MRiRW

 

04

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com