^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027

Plan 2023 2027

22 grudnia 2021 roku Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 został przekazany przez Polskę do Komisji Europejskiej. Dokument ten stanowi podstawę ubiegania się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Budżet Planu to ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro. Najważniejsze rozwiązania zawarte w Planie:

1. Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych, sektora przetwórstwa spożywczego oraz poprawa warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich.

2. Konkurencyjne rolnictwo zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe. Cel ten obejmuje m.in. płatności bezpośrednie, wsparcie dotyczące zapobieganiu ASF, rozwój małego przetwórstwa oraz uczestnictwo w krajowych i unijnych systemach jakości produkcji żywności, produkcję ekologiczną, dobrostan zwierząt. Wsparcie dla rolnictwa ekologicznego uwzględniać ma nowe rozwiązania i uproszczenia, co ma przyczynić się do wzrostu powierzchni upraw ekologicznych. Wsparcie dotyczące dobrostanu zwierząt realizowane ma być w szerszym niż obecnie zakresie – obejmie nowe grupy zwierząt tj. kury nioski, brojlery, indyki, opasy, kozy i konie.

3. Wsparcie dotyczące ochrony środowiska. Zaproponowano działania rekompensujące rolnikom stosowanie podwyższonych norm w produkcji rolniczej. Chodzi o przyjazne dla środowiska metody produkcji, które ograniczają emisje CO2, poprawią jakość gleb, wód oraz zwiększą retencję wody. Wspierane będą także inwestycje związane z powtórnym obiegiem wody i ograniczaniem zużycia energii w produkcji.

4. Wzmocnienie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich m.in. poprzez interwencje zachęcające do podejmowania działalności gospodarczej - tworzenie i rozwój działalności gospodarczych, wdrażanie koncepcji smart villages (inteligentne wioski). Działania te zmierzają do poprawy jakości życia, zapobiegania niekorzystnym trendom demograficznym, podniesienia jakości usług lokalnych oraz ograniczeniu wykluczeniu cyfrowemu na obszarach wiejskich.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-strategiczny-dla-wpr

Źródło: MRiRW

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com