^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

AGROLIGA 2016

KONKURS AGROLIGA 2016

 

agroliga2016 

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie jako organizator na szczeblu wojewódzkim konkursu Agroliga 2016 rozpoczyna kolejną edycję tego konkursu w województwie śląskim.

Konkurs AgroLiga rozgrywany jest w dwóch kategoriach – Rolnicy i Firmy. Jego organizatorami na szczeblu wojewódzkim są Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – Redakcja Rolna 1 Pr. TVP SA we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Od samego początku konkursu, Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej.

Do kategorii Firmy zapraszamy wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (na terenie naszego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrodzenie laureatów „Mistrz Wojewódzki” w obu kategoriach, odbędzie się 3 września 2016 r. podczas Krajowej Wystawy Rolniczej

– Dożynki Jasnogórskie 2016 w Częstochowie.

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w konkursie o długoletniej tradycji. Prosimy przedsiębiorczych rolników i firmy z obszaru rolnictwa o zgłoszenie udziału w konkursie poprzez doradców ŚODR do 30 czerwca br.

Opis wizytówki gospodarstwa lub firmy zgłoszonej do konkursu (w wersji elektronicznej oraz odpowiednią ankietę należy przesłać do Działu Ekonomiki

e-mail: m.nowak.odr.net.pl

Szczegółowy regulamin oraz deklaracje przystąpienia do konkursu dostępne są na stronie internetowej ŚODR: http://www.czwa.odr.net.pl/

1. Regulamin

2. Ankieta rolnika

3. Ankieta firmy

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com