^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski zapraszają na posiedzenia Komisji Rolnictwa:

- w dniu 16 lipca br. (godz.13.00, sala 182), proponowany porządek obrad:

orzel1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

2. Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

- w dniu 21 lipca br.), proponowany porządek obrad:

1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zabezpieczania rynku polskiego przed napływem nielegalnych i podrabianych środków ochrony roślin (godz. 16.00, sala 176) .

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych ustaw (godz. 17.30, sala 176, więcej informacji www.senat.gov.pl

Źródło: informacja nadesłana przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com