^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XXXVI Dni Otwartych Drzwi

XXXVI Dni Otwartych Drzwi Mikołowskiego Oddziału Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, które odbyły się w dniach 27-28.06.2015 roku, przeszły do historii.

Po dwuletnim sukcesie wzajemnej współpracy, Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczości, Prezes WZKiOR oraz Prezes Śląskiej Izby Rolniczej wraz z dyrekcją ŚODR, postanowili i w tym roku działać wspólnie w organizacji imprezy. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości wraz z XV Przeglądem Spółdzielczych Zespołów Artystycznych województwa śląskiego oraz Piknik Wieprzowy, stał się integralną częścią Dni Otwartych Drzwi.

dni

DOD były i są nadal okazją do zaprezentowania osiągnięć Ośrodka, pod względem merytoryczno-doradczym i szkoleniowym, które w miarę upływu czasu zmieniają swój charakter, dostosowując się do aktualnych potrzeb i oczekiwań naszych beneficjentów- rolników. Nowy PROW 2014-2020, postawił przed polskim rolnictwem i służbami doradczymi nowe wyzwania, którym wspólnymi siłami postaramy się sprostać.

Na tegorocznych Dniach Otwartych Drzwi spotkali się wszyscy, którzy tworzą obraz współczesnego rolnictwa woj. śląskiego.

Oficjalnego otwarcia dokonał Dyrektor Ośrodka wraz z współgospodarzami imprezy, podkreślając w swoim wystąpieniu zakres działań i rolę Ośrodka. Kilka słów powitania wygłosili też współgospodarze imprezy, podkreślając dobrą wzajemną współpracę w organizacji, realizacji i przebiegu Dni Otwartych Drzwi w Mikołowie.

Liczne były stoiska instytucji współpracujących z ŚODR i pracujących na rzecz rolnictwa naszego województwa m.in. ARR, ARiMR PIP, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Śląskiej Izby Rolniczej, gdzie pracownicy udzielali szczegółowych informacji co do formy i zasad ich działalności, jaki i odpowiadali na szereg pytań i wątpliwości jakie padały przy okazji odwiedzin przez zainteresowane osoby.

Ciekawie prezentowały się nasze punkty konsultacyjne, gdzie nasi specjaliści służyli doradztwem i radą wszystkim, którzy jej potrzebowali.

Zainteresowani mogli zwiedzić nasze pole dydaktyczne w Mikołowie - Paniowach oraz ogród w Śmiłowicach, gdzie zgromadzone są ciekawe odmiany roślin.

Dużym zaskoczeniem dla organizatorów jak i odwiedzających, była ilość stoisk wystawców wielu branż m. in. ogrodniczej, szkółkarskiej, pszczelarskiej, środków do produkcji rolnej, maszyn i urządzeń rolniczych, rękodzielnictwa czy sztuki ludowej.

Zorganizowany przez Śląską Izbę Rolniczą Piknik Wieprzowy, był okazją promocji polskiego mięsa i wyrobów mięsnych oraz atrakcją dla najmłodszych, poprzez quizy i konkursy z nagrodami.

XV Jubileuszowy Przegląd Spółdzielczych Zespołów Artystycznych województwa śląskiego,

który odbył się w sobotę, zgromadził na scenie 14 zespołów ludowych, które pod czujnym okiem i uchem profesjonalnego jury, prezentowały swój repertuar specjalnie na ten konkurs przygotowany. Oceniano go w 2 kategoriach:

  1. Zespołów Śpiewaczych
  2. Zespołów Pieśni i Tańca

Po wielogodzinnej pracy Jury ogłosiło werdykt, który w I kategorii najlepiej ocenił występ Zespołu Śpiewaczego Dankowianie z Dankowic, a w II kategorii Zespól Pieśni i Tańca Ćwikliczanie z Ćwiklic.

W niedzielę, już bez konkursowych emocji i mimo nie najlepszej aury, na scenie zaprezentowało się 17 zespołów z różnych regionów naszego województwa. W ramach urozmaicenia wydarzeń na scenie, kilkukrotnie wystąpiła z ciekawym repertuarem Kapela Biesiadna z Choronia z gminy Poraj..

Również promocja tradycji wsi polskiej prezentowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Czańca, była wyrazem siły ruchu spółdzielczego, który mimo upływu czasu nie stracił na znaczeniu i nadal jest bardzo aktywny w naszym województwie.

Odbyło się też podsumowanie kolejnej już edycji Konkursu Wiedzy Rolniczej szczebla wojewódzkiego, gdzie uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na kilkanaście pytań z szerokiego zakresu działalności rolniczej. Uhonorowano 3 najlepszych uczestników, a zwycięzca, pan Mateusz Grzesica z Tychów, będzie reprezentował nasze województwo w zmaganiach krajowych.

Wręczono również Puchar, ufundowany przez Dyrektora ŚODR w Częstochowie Państwu Teresie i Grzegorzowi Pająkom, za zajęcie IV miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Producenta i Hodowcy Trzody Chlewnej

Wystawa Drobnego Inwentarza, pokaz psów rasowych wraz z ich tresurą, czy seminaria poświęcone tematyce chowu i hodowli pszczół oraz drobnego inwentarza- to już stały punkt realizowany corocznie w ramach tej imprezy. W seminariach prowadzonych przez wybitnych specjalistów spoza Ośrodka, uczestniczyło ponad 120 osób w tym dotyczącym pszczelarstwa i 32 osoby w seminarium Drobnego Inwentarza.

Słowa podziękowania należą się wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do realizacji tegorocznych XXXVI Dni Otwartych Drzwi. Panu Ministrowi Markowi Sawickiemu, Panu Wicemarszałkowi Stanisławowi Dąbrowie, Panu Wojewodzie Śląskiemu Piotrowi Litwie oraz Panu Prezesowi WFOŚiGW Andrzejowi Pilotowi- za patronat honorowyoraz Pełnomocnikowi Krajowej Rady Spółdzielczej panu Józefowi Gawlikowiza sponsoring, a Polskiemu Radiu Katowice i TVP Katowice, za patronat medialny.

           Atmosferę XXXVI Dni Otwartych Drzwi choć po części oddaje galeria zdjęć, którą w całości można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.czwa.odr.net.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com