^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

UWAGA GRYPA PTAKÓW !

 

 

 W związku z pojawieniem się ognisk wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terytorium Holandii, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu wśród osób utrzymującch drób niżej zamieszczone informacji.

 

 

UWAGA GRYPA PTAKÓW! inspekcja

W związku z zagrożeniem wystąpienia na terytorium Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 należy podjąć działania zmierzające w kierunku zabezpieczenia utrzymywanego w gospodarstwach drobiu przed dostępem dzikiego ptactwa.

Ponadto, biorąc pod uwagę zdobyte dotychczas informacje dot. stwierdzonych ognisk w Państwach Członkowskich (Niemcy, Holandia, Wlk. Brytania) i wyników monitorowania choroby u dzikiego ptactwa, przypomina się co następuje:

  1. Dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia dla drobiu domowego.
  2. Należy zabezpieczyć przed ich dostępem obiekty na fermach, tak aby nie miały one kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą.
  3. Szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski należy zachować w gospodarstwach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych.
  4. Hodowcy muszą pamiętać, że zarówno oni, jak i pracownicy ferm mogą przenieść wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków w sytuacji, gdy nie będą przestrzegać zasad bioasekuracji.
  5. Koniecznym staje się sprawdzenie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu dla zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów. Koniecznym jest również wyłożenie mat dezynfekcyjnych w taki sposób aby zabezpieczały wszystkie wjazdy oraz wyjazdy z fermy jak również wejścia kurników i pomieszczeń gospodarczych.
  6. W przypadku zaobserwowania u drobiu niepokojących zmian, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej, zarówno hodowcy, jak i lekarze weterynarii wolnej praktyki powinni brać pod uwagę możliwość wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 oraz zgłaszać Inspekcji Weterynaryjnej podejrzenie wystąpienia tej choroby.
  7. Należy rozważyć również możliwość wyłożenia w gospodarstwach przyzagrodowych mat dezynfekcyjnych jako jednego z elementów skutecznej bioasekuracji.                                                                

 

informacja nadesłana przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 76, 43-316 Bielsko-Biała, tel. 33/496 01 80                                                                                  

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com