^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XXXII Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, jak co roku, po raz XXXII zorganizował Krajową Wystawę Rolniczą, która towarzyszyła Dożynkom i Pielgrzymce Rolników na Jasną Górę. Jest ona jedną z najbardziej prestiżowych, a zarazem największych, cyklicznych imprez branży rolniczej, która zgromadziła kilkuset wystawców i ponad sto tysięcy zwiedzających. Organizowana jest na terenach Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, gdzie harmonijnie połączyły się sfery sacrum i profanum. Stoiska handlowe, jak w roku ubiegłym, można było zwiedzać w III Alei Najświętszej Marii Panny.

Ponadto doradztwo rolnicze obchodzi 100. rocznicę powstania, które poprzez pozytywistyczne działania chlubnie wpisało się w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Również ten rok był okazją do obchodzenia 45. rocznicy powstania doradztwa w Częstochowie i 55. rocznicy tego wydarzenia w województwie śląskim. Organizowanym przez nas wydarzeniom staramy się nadawać charakter patriotyczny, doceniając wkład polskiego chłopa w budowaniu silnego państwa polskiego.

Po raz kolejny honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Duda.

Otwarcie Wystawy miało miejsce 2 września br. na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie zaproszonych gości powitali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Robert Telus, Dyrektor ŚODR w Częstochowie – Marek Dziubek, Krajowy Duszpasterz Rolników JE Ks. Bp Leszek Leszkiewicz, Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników –Ks. Prof. dr hab. Stanisław Sojka, Duszpasterz Rolników Diecezji Częstochowskiej – Ks. Prałat Eugeniusz Sikorski, Przeor Jasnej Góry – Ojciec Samuel Pacholski. Podczas otwarcia wystawy list od Marszałek Sejmu - Elżbiety Witek odczytała Lidia Burzyńska­ - Poseł na Sejm RP.

 

Wszyscy ofickjele Sample 0034Sample 0040

Następnie w towarzystwie Orkiestry Dętej OSP z Mażoretkami „Szyk” działającej przy GCMiT w Mykanowie odbył się przemarsz oficjalnych gości na Jasną Górę, gdzie  w Auli Papieskiej odbyła się konferencja.

Marżoretki Sample 0072

Minister Rolnictwa - Robert Telus w towarzystwie Dyrektorów JDR oraz delegacją doradztwa rolniczego złożyli kwiaty pod Epitafium Smoleńskim - tablicą upamiętniającą tragiczną śmierć Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki śp. Marii Kaczyńskiej oraz pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej.

Sample 0079

Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Marek Dziubek powitał zaproszonych gości, m.in. Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Kancelarii Prezydenta RP, Roberta Telusa – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Dyrektorami Departamentów i Przedstawicielami MRiRW, Szymon Giżyńskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który odczytał list skierowany do organizatorów i uczestników dożynek przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Powitał również Jerzego Chróścikowskiego – Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa,  Mateusza Szpytmę –Z-cę Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Piotra Grzybowskiego – Wiceprezydenta Miasta Częstochowy, Robert Nowak – Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Ryszarda Zarudzkiego – Wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Romana Włodarza – Prezesa Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, Aleksandrę Hadzik – Prezesa KRUS, Sławomira Siwka Przewodniczącego Rady Fundacji „Solidarna Wieś”, Waldemara Humięckiego – Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Piotra Nowaka -– Dyrektora Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Andrzeja Chodkowskiego – Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Tomasza Obszańskiego – Przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność”, Jacek Klimza – Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Piotr Krawczyk – Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie, Konrad Kuczera – Z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Dyrektor KonferencjaSample 0083

Ksiądz Sample 0087

Konferencję w Auli Jana Pawła II na Jasnej Górze uświetnił występ zespołu Kapela Góralska „Jontki”, który od 25 lat występuje w kraju i za granicą zdobywając uznanie i popularność w niemal całej Europie.

Sample 0082

Głównym tematem konferencji było wystąpienie Wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateusza Szpytmy nt. „Samarytanie z Markowej” - Ulmowie – Polacy Zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom oraz „Gospodarka III Rzeszy”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Robert Telus wygłosił przemówienie nt. „Polityki rolnej polskiego rządu”.

Sample 0088

Jan Krzysztof Ardanowski Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Kancelarii Prezydenta RP zwrócił się do zaproszonych Gości i Rolników i przekazał pozdrowienia od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy.

Podczas konferencji władze kościelne reprezentowali: JE Ks. Bp Leszek Leszkiewicz – Krajowy Duszpasterz Rolników, Ks. Prof. Dr hab. Stanisław Sojka – Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników, Ks. Eugeniusz Sikorski – Duszpasterz Rolników Diecezji Częstochowskiej, Przeor Jasnej Góry – Ojciec Samuel Pacholski.

Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczyli Minister Rolnictwa - Robert Telus i Dyrektor ŚODR w Częstochowie – Marek Dziubek następującym Instytucjom i Firmom: Beskidzkiemu Związkowi Pszczelarzy „Bartnik” za aktywne działanie na rzecz hodowli i ochrony pszczoły miodnej jako integralnego składnika środowiska naturalnego, „Chlebowej Chacie” za prowadzenie skansenu, edukację i dbałość o dziedzictwo kulturowe naszych przodków, Stowarzyszeniu „Miłośnicy Ratowania Starej Techniki – Skansen Lubecko” za zrzeszenie szeroko rozumianej kultury rolniczej, Agregat Bezorkowy SKIMMER APB 420 za innowacyjne rozwiązania techniczne i uniwersalność zastosowania, Kołu Gospodyń Wiejskich w Dębieńsku za promowanie dziedzictwa kulturowego oraz kulinarnego wsi za promowanie dziedzictwa kulturowego oraz kulinarnego wsi, „Redakcja Rolna TVP” za promowanie wystawy oraz przekazywanie aktualnych wiadomości z branży rolno-spożywczej, „Gospodarstwu Agroturystycznemu Między Zamkami” za edukację i propagowanie wśród dzieci i młodzieży ekologicznego i zdrowego stylu życia, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Państwowy Instytut Badawczy za działalność innowacyjną oraz współpracę z doradztwem na rzecz rolnictwa, ochrony środowiska i obszarów wiejskich.

Puchary Sample 0104

Puchar 1 Sample 0102

Puchar 3 Sample 0103

Puchary zbiorowe Sample 0105

W związku z obchodami 100. rocznicy powstania doradztwa Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zwrócił się z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyznanie pucharów dla Jednostek Doradztwa Rolniczego z całego kraju. Ze swej strony JDR z całej Polski zamówiły mszę św. w Kaplicy Matki Bożej oraz ufundowały miniaturę Matki Boskiej Częstochowskiej, która będzie upamiętniała to wydarzenie, jednocześnie podkreślając obecność na Jasnej Górze słowami: „Dyrektorzy Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całej Polski wraz z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi pielgrzymując na Jasną Górę w 100. Rocznicę doradztwa rolniczego dziękując Matce Bożej za efekty swojej pracy na rzecz rolników i polskiej wsi. Do stóp Matki Jasnogórskiej zanoszą prośbę o dalszą owocną pracę dla dobra Rzeczypospolitej”.

Figurka Sample 0108

Msza Św.Sample 0150

W imieniu Prezydenta RP Jan Krzysztof Ardanowski Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Kancelarii Prezydenta RP wraz z MRiRW Robertem Telusem wręczyli odznaczenia państwowe – Medal Złoty za długoletnią służbę, wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej pracownikom ŚODR w Częstochowie: Iwonie Chmurzewskiej, Grażynie Naczyńskiej.

Złoty medal ChmurzewskaSample 0090

A następnie wręczyli odznaki honorowe: „Zasłużony dla rolnictwa”, które otrzymał dyrektor Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Prawnym – Mariusz Gorzowski oraz pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie: Joanna Brzozowska, Tomasz Małolepszy, Ewelina Łozińska-Beza, Magdalena Michalska,  Monika Stemplowska, Patrycja Lebiocka, Ewelina Kliś, Anna Zawadzak.

 Zasłużony dla rolnictwaSample 0100

Dokonano także podsumowania finału wojewódzkiego konkursu „AGROLIGA 2023”. Dyrektor ŚODR - Marek Dziubek wręczył puchary laureatom w kategoriach „Rolnicy” i „Firmy”. Mistrzem Wojewódzkim w kategorii „Najlepszy Rolnik” zostało Gospodarstwo Rolne Urszula i Andrzej Chudaszek. Mistrzem Wojewódzkim w kategorii „Najlepsza Firma” została firma rodzinna „Pliczko” z Wożnik.

W finale konkursu na "Najlepszą Agroturystykę w województwie śląskim w 2023 r.” zwyciężyli "Gospodarstwo Agroturystyczne Między Zamkami", z Kotowic.

W konkursie na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2023 r.” zwyciężyła Barbara Sordyl-Lipnicka, gmina Porąbka, powiat bielski.

Ekologia nagrodzeni Sample 0112

W konkursie na „Najlepszego Doradcę Ekologicznego w 2023 roku” nagrodzone zostały pracownice Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, statuetki i dyplomy wręczył Dyrektor ŚODR w Częstochowie: I miejsce zajęła - Olga Susek, II miejsce – Katarzyna Pokrywka, III miejsce Ewelina Łozińska-Beza.

Susek Sample 0113

Podsumowanie finału wojewódzkiego Konkursu „Doradca Roku” w województwie śląskim, wręczenie dyplomów oraz czeków nastąpiło z rąk Dyrektora ŚODR w Częstochowie - Marka Dziubka na ręce doradców pracujących w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie: II miejsce zajęła – Anna Zawadzak, III miejsce – Brygida Stroczyk.  I miejsce zajęła – Agnieszka Zoń, która odbierze nagrodę podczas „Gali Doradca Roku" w Warszawie.Konkurs Doradca Roku Sample 0115

Nagrodzeni w konkursie na „Najpiękniejszą koronę dożynkową” zostały Koła Gospodyń Wiejskich: I miejsce – KGW „Wesołe Babki – Dąbrowianki” w Dąbrówce, II miejsce - KGW w Nieboczowach, III miejsce - KGW z Wisły Małej. Sponsorami nagród byli: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Najpiękniejsza Korona DożynkowaSample 0172

I miejsce koronaSample 0171Korona dożynkowaSample 0170

Wyróżnieni w konkursie na „Najpiękniejszą koronę dożynkową” zostały Koła Gospodyń Wiejskich: I miejsce – KGW w Rokitnie, II miejsce - Zofia Garus z Radoszewnicy, gmina Koniecpol, III miejsce – KGW Koniaków, IV miejsce - KGW Wysoka Lelowska.

Wyróznienie wieńce dożynkowe Sample 0117

Krajowa Wystawa Rolnicza to nie tylko ekspozycje, ale również dobra okazja do podnoszenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji całego środowiska rolniczego. Rolnicy mogli skorzystać z porad ekspertów z instytutów naukowych, MRiRW, ŚODR, ARiMR, KOWR, CDR czy KRUS.

W programie dwudniowej imprezy znalazły się także: Targi Pszczelarskie, Kiermasz Kwiatów i Krzewów Ozdobnych, prezentacje Odnawialnych Źródeł Energii.

Odnawialne Sample 0165

Krzewy Sample 0167

Szczególnym powodzeniem podczas XXXII Krajowej Wystawy Rolniczej cieszyły się: Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Wystawa Drobnego Inwentarza i Ptaków Ozdobnych.

Minister Konie Sample 0071

Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2023 to jednak nie tylko pokazy, a przede wszystkim prezentowania polskiej pracy hodowlanej. Dlatego też w jej trakcie odbyła się także Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego. W sobotę 36 zwierząt sześciu ras zostało ocenionych pod względem hodowlanym w 10 kategoriach. Oceny dokonała komisja sędziowska w składzie: sędzia - Jerzy Moniuszko i asystent - Ewelina Udziela.

I tak tytuł Czempiona przyznano:

 1. Buhaj Dany - wystawiany w kategorii buhaje Charolaise do 24 miesięcy – hodowca Adam Koloch.
 2. Buhaj Eros - wystawiany w kategorii buhaje Limousine do 24 miesięcy – hodowca Celina i Jacek Klimza.
 3. Jałówka Echinacea - wystawiana w kategorii jałowice Galloway do 20 miesięcy – hodowca Monika Kopica.
 4. Jałówka Florentyna - wystawiana w kategorii jałowice Angus Czerwony do 21 miesięcy – hodowca Joanna Kubara.
 5. Jalówka Nagietek - wystawiana w kategorii jałowice Limousine do 20 miesięcy – hodowca Mikołaj Sambór.
 6. Jałówka Dama - wystawiana w kategorii jałowice Limousine powyżej 20 miesięcy – hodowca Dżesika Grabinska.
 7. Jałówka Deka - wystawiana w kategorii jałowice Blonde D’Aquitaine powyżej 20 miesięcy – hodowca Łukasz Haraziński.
 8. Jałówka Łapka - wystawiana w kategorii jałowice Hereford do 20 miesięcy – hodowca Urszula Rojek-Kocik.
 9. Jałówka Kalamata - wystawiana w kategorii jałowice Hereford powyżej 20 miesięcy – hodowca Agrofirma Witkowo właściciel Robert Sówka.
 10. Krowa Natalia - wystawiana w kategorii krowa z cielęciem rasy Blonde D’Aquitaine -– hodowca Danuta Tempka.

Tytuły Wice-Czempiona przyznano:

 1. Buhaj Dynamo – wystawiany w kategorii buhaje Limousine do 24 miesięcy – hodowca Dżesika Grabinska.
 2. Jałówka Rozalia – wystawiana w kategorii jałowice Limousine powyżej 20 miesięcy – hodowca Bożena Wójtowicz, właściciel Mikołaj Sambór.
 3. Jałówka Dika – wystawiana w kategorii jałowice Blonde D’Aquitaine powyżej 20 miesięcy – hodowca Łukasz Haraziński.
 4. Jałówka Lawina – wystawiana w kategorii jałowice Hereford powyżej 20 miesięcy – hodowca Agrofirma Witkowo właściciel Robert Sówka.

Tytuł Superczempiona wystawy przyznano buhajowi DANY z hodowli Pana Adama Kolocha.

IMG 20230903 145610676 MFNR 002

Hodowla to jednak dziedzina w której ciągle należy się dokształcać, dlatego też hodowcy oprócz prezentowania swoich zwierząt, wzięli także udział w dwudniowych „Warsztatach Zootechnicznych dla Hodowców” zorganizowanych na Wystawie Zwierząt Hodowlanych 2023. W sobotę swój wykład na temat „Procedury zootechniczno-weterynaryjne w hodowli bydła mięsnego” wygłosił lek. wet. Wojciech Wójcik, a warsztaty praktyczne na temat „Ocena pokroju bydła mięsnego – Najważniejsze cechy wpływające na podatność zwierząt do dalszej hodowli” przeprowadziła Pani Ewelina Udziela. W niedzielę warsztaty praktyczne kontynuowane były przez Pana Marcina Radeckiego, po których wykład na temat „Dobór rasy bydła mięsnego w kontekście uwarunkowań rynkowych i możliwości produkcyjnych gospodarstw rolnych” wygłosił dr inż. Janusz Piotrowski.

Wzbogaceniem uroczystości związanych z organizacją Wystawy był uroczysty koncert solistów chóru Zespołu Pieśni i Tańca im. S. Hadyny „Śląsk”, który odbył się w Bazylice Jasnogórskiej.

Koncert Jasna Góra Sample 0143Dziedzictwo Sample 0142

W dniu 2 września nastąpiło uroczyste nadanie imienia Biskupa Romana Andrzejewskiego Regionalnemu Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi w Częstochowie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Roberta Telusa.

Nadanie imienia CDKI Sample 0123

Nadanie Minister vi Dyrektor Sample 0160Tablica NadaniaSample 0153

W niedzielę 3 września 2023 r., jak co roku, tysiące rolników z całej Polski uczestniczyło w Mszy Świętej na Jasnej Górze dziękując Matce Boskiej Częstochowskiej za plony.

Jasna Góra Sample 0164

Dziękujemy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Panu Robertowi Telusowi – Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencjom i Instytucjom Rolniczym, Władzom Województwa Śląskiego i Powiatu Częstochowskiego za wsparcie naszych działań.

Dziękujemy organizatorom imprez towarzyszących między innymi: Instytutowi Pamięci Narodowej za zorganizowanie dwóch wystaw „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom”, „Gospodarka III Rzeszy”. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa za promowanie produktów rolnych i żywnościowych ich produkcji i standardów jakości, Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi za zorganizowanie występów zespołów ludowych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za zorganizowanie stoiska informacyjnego, promującego działania statutowe KRUS. Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny i Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie za organizację Koncertu Folklorystycznego, w którym wystąpiły takie zespoły jak: Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów” z Andrychowa, Zespół „Zbyrcok” z Juszczyna, Zespół Folklorystyczny „Plavcanka” ze Słowacji oraz za zorganizowanie .wernisażu wystawy „Serwetki plecione nitką” autorstwa Koronczarek z Torunia.

Plac biegańskiego słowakiSample 0163

Gorące podziękowania za pomoc przy organizacji, jakże ważnych dla nas wydarzeń kierujemy do Krajowego Duszpasterstwa Rolników na czele z JE Ks. Bp. Leszkiem Leszkiewiczem oraz Sekretarzem Ks. Prof. Stanisławem Sojką, a także gospodarzy tego miejsca Ojców Paulinów z Jasnej Góry i władz Miasta Częstochowy.

Oprawę medialną naszej imprezie zapewnili m.in.: TVP INFO, TVP 3 Katowice, Polskie Radio Katowice, Tygodnik „Do Rzeczy”, Magazyn Rolniczy „Agro-Profil” Tygodnik Katolicki "Niedziela", Tygodnik katolicki „Gość Niedzielny” oraz „Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników”. Dziękujemy.

Szczególne podziękowania za pomoc przy organizacji naszej Wystawy kierujemy do instytucji wspomagających umiejscowionych w Częstochowie: Policji, Straży Pożarnej, Miejskiemu Zarządowi Dróg, Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Straży Miejskiej oraz pracownikom innych służb.

Na zakończenie słowa podziękowania dla przybywających z całej Polski rolników oraz wspaniałych pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, bez których wysiłku nie byłoby takiej Wystawy, dlatego im szczególnie należą się słowa uznania.

Już dziś serdecznie zapraszamy na XXXIII Krajową Wystawę Rolniczą w Częstochowie.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com