^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

3 MLN ZŁ NA SPRZĘT DLA OSP z woj. śląskiego w ramach programu "Mały Strażak"

logo ze skrotem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa śląskiego w ramach programu „Mały Strażak”. Na ten cel WFOŚiGW w Katowicach wspólnie z NFOŚiGW przeznaczą około 3 mln zł, o czym poinformowali na konferencji prasowej prezes katowickiego Funduszu i Śląski Komendant Wojewódzki PSP. Wnioski będą przyjmowane do 14 kwietnia 2023 r.
- Jeśli okaże się, że zapotrzebowanie ze strony OSP na zakup sprzętu jest znacznie wyższe niż zakładamy, to będziemy się starali budżet programu powiększyć. Pamiętajmy, że strażacy to jedna z tych grup, która cieszy się najwyższym zaufaniem społecznym, a ponadto ratując życie ludzkie i mienie, ratują też środowisko naturalne przez katastrofami – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
O środki w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, zwanego „Małym Strażakiem” mogą się ubiegać Ochotnicze Straże Pożarne z terenu województwa śląskiego. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie mniej niż 5 tys. zł i nie więcej niż 25 tys. zł dla jednej jednostki OSP. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach od 10 lutego 2023 roku do 14 kwietnia 2023 roku lub do wyczerpania alokacji środków.
- To jest kolejny projekt, który realnie wspiera straż pożarną. Pieniądze wpływają realnie na bezpieczeństwo społeczeństwa, jak i na bezpieczeństwo środowiska. Działamy często w obszarze, gdzie środowisko naturalne mocno cierpi, mowa o pożarach. Im szybciej zadziałamy, mając odpowiedni sprzęt, tym mniej strat - mówi nadbryg. Jacek Kleszczewski, Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach.
To nie jedyne środki przeznaczone na zakup samochodów, sprzętu i wyposażenia. Tylko w tym roku na wsparcie straży pożarnych zarówno ochotniczych jak i państwowej WFOŚiGW w Katowicach razem z NFOŚiGW przeznaczą około 30 mln zł na terenie województwa śląskiego. Pieniądze zostaną rozdysponowane w ramach pięciu Programów. Poza „Małym Strażakiem” są to dotacje na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 1), dofinansowanie do kompleksowej termomodernizacji strażackich remiz dla OSP – Program „Ekoremiza”, „Bezpieczny strażak”, „Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze”.
Wszystkie informacje dot. Programu znajdują się na stronie WFOŚiGW w Katowicach: https://www.wfosigw.katowice.pl/ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych-czesc-2-dofinansowanie-zakupu-sprzetu-i-wyposazenia-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych.html

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com