^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Fundusz Gwarancji Rolnych

 zrealizuj plany

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na problemy związane ze wzrostem stóp procentowych oraz problemów związanych z bieżącym finansowaniem gospodarstw sektora przetwórstwa rolno-spożywczego zostały zwiększony poziom dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych z gwarancją FGR do 5%.

Kredyt obrotowy z gwarancją FGR, to produkt finansowany z środk,ów PROW 2014-2020 we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), którego dystrybucja odbywa się poprzez banki kredytujące, które podpisały umowy z BGK.

W związku z tym, że zmiana obowiązuje  do 31 grudnia 2022 roku, konieczne jest szerokie rozpowszechnienie informacji o dostępnym wsparciu finansowym wśród grupy doceowej tak, aby jak najwięcej zainteresowanych odbiorców mogło skorzystać z pomocy.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com