^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zapraszamy na szkolenie nt. „Aktualne problemy w patologii drobiu"

15

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym comiesięcznym seminarium popularnonaukowym dotyczącym szeroko pojętej problematyki chowu i hodowli drobiu, w tym również drobiu ozdobnego.

Seminarium odbędzie się dniu 24 lutego 2022 r. o godzinie 19:00, podczas którego przedstawione zostaną referaty: „Aktualne problemy w patologii drobiu wygłosi dr hab. Wojciech Kozdruń, prof. PIWet (Zakład Chorób Drobiu, PIWet Puławy) „Sztuczne lęgi drobiu wodnego – wyzwania i nowe rozwiązania” wygłosi dr hab. Marcin W Lis, prof. URK” (ZWD Wieszowa, E.G.G. Sp. z o.o./Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, UR Kraków).

Transmisja spotkania odbywać się będzie na otwartym kanale YouTube: https://youtu.be/Ji2XLV20zG4 (dostęp również przez stronę PB WPSA), a materiały ze spotkania będą ponadto umieszczane na stronie PB WPSA (www.wpsa.pl). Już teraz zapraszamy na kolejne seminarium w dniu 31 marca 2022 r., którego tematem przewodnim będzie hodowla gołębi rasowych oraz ochrona zdrowia gołębi i drobiu ozdobnego. Referaty wygłoszą: p. Piotr Styczyński, sekretarz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza / p. lek wet. Natalia Kaczor i p. mgr inż. Sebastian Janiszewski – Avicare - Wsparcie produkcji Drobiarskiej Sp. z o.o. Gabinet Weterynaryjny.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i popularyzacji Webinariów, a także zgłaszanie propozycji tematyki wykładów.
W imieniu Organizatorów : dr hab. Marcin Lis - prof. URK Sekretarz PB WPSA, prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski - Prezes PB

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com