^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zapraszamy na szkolenie nt. „Aktualne problemy w patologii drobiu"

15

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym comiesięcznym seminarium popularnonaukowym dotyczącym szeroko pojętej problematyki chowu i hodowli drobiu, w tym również drobiu ozdobnego.

Seminarium odbędzie się dniu 24 lutego 2022 r. o godzinie 19:00, podczas którego przedstawione zostaną referaty: „Aktualne problemy w patologii drobiu wygłosi dr hab. Wojciech Kozdruń, prof. PIWet (Zakład Chorób Drobiu, PIWet Puławy) „Sztuczne lęgi drobiu wodnego – wyzwania i nowe rozwiązania” wygłosi dr hab. Marcin W Lis, prof. URK” (ZWD Wieszowa, E.G.G. Sp. z o.o./Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, UR Kraków).

Transmisja spotkania odbywać się będzie na otwartym kanale YouTube: https://youtu.be/Ji2XLV20zG4 (dostęp również przez stronę PB WPSA), a materiały ze spotkania będą ponadto umieszczane na stronie PB WPSA (www.wpsa.pl). Już teraz zapraszamy na kolejne seminarium w dniu 31 marca 2022 r., którego tematem przewodnim będzie hodowla gołębi rasowych oraz ochrona zdrowia gołębi i drobiu ozdobnego. Referaty wygłoszą: p. Piotr Styczyński, sekretarz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza / p. lek wet. Natalia Kaczor i p. mgr inż. Sebastian Janiszewski – Avicare - Wsparcie produkcji Drobiarskiej Sp. z o.o. Gabinet Weterynaryjny.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i popularyzacji Webinariów, a także zgłaszanie propozycji tematyki wykładów.
W imieniu Organizatorów : dr hab. Marcin Lis - prof. URK Sekretarz PB WPSA, prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski - Prezes PB

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com