^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

BHP w ROLNICTWIE - poradnik dla rolników i przedsiębiorców rolnych dostępny na stronie MRiRW

04

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dziale „Usługi i informacje”,w zakładce „BHP w rolnictwie” została zamieszczona publikacja pt. „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE. Poradnik dla rolników i przedsiębiorców rolnych”.Poradnik dla rolników i przedsiębiorców rolnych został opracowany w celu pogłębienia i usystematyzowania ich wiedzy, a także umiejętności w tym zakresie. W poradniku zostały przedstawione zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają zastosowanie zarówno do pracowników świadczących pracę w ramach stosunku pracy jak i pomocników rolnika, świadczących pomoc na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, będącej odmianą umowy cywilnoprawnej. Dodatkowo w zakładce „BHP w rolnictwie” będą publikowane opracowania oraz informacje o prowadzonych konkursach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com