^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Spotkanie z przedstawicielami Szkół Rolniczych działających na terenie woj. śląskiego w celu współpracy

sodr

Działając w przekonaniu, że kontakty i współpraca mogą zapewnić doskonałe możliwości promocji, sprzyjać wymianie dobrych praktyk i doświadczeń oraz mieć pozytywny wpływ na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, zostało zorganizowane w dniu 22 pażdziernika br. w siedzibie Oddziału Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie, spotkanie z dyrektorami szkół rolniczych. Efektem tego spotkania było podjęcie partnerskiej współpracy pomiędzy Zespołami Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego działającymi na terenie województwa śląskiego a Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Z naszej strony wyszła propozycja współpracy w następujących obszarach:
- system eDWIN czyli Internetową platformę doradztwa i wspomagania decyzji
w integrowanej ochronie roślin,
- Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR),
- baza gospodarstw wzorcowych i demonstracyjnych,
- organizacja wystaw, targów, konkursów itp.,
- pole doświadczalne ŚODR jako baza dydaktyczna,
- organizacja szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca, służyć będzie rozwojowi polskiego rolnictwa.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com