^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

W najbliższym czasie Rolnikom, będą wypłacane zaliczki odnośnie płatności bezpośrednich i działań obszarowych PROW

02

Już od 18 października br. będą wypłacane zaliczki płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to najwcześniejszy możliwy termin wynikający z przepisów Unii Europejskiej. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się realizacja pozostałych kwot płatności.
W wyniku działań podjętych m.in. przez Polskę, Komisja Europejska umożliwiła wypłatę zaliczek za rok 2021 w zwiększonej wysokości.

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi maksymalna wysokość zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wyniesie 70% wsparcia należnego rolnikowi, z tytułu wszystkich rodzajów płatności bezpośrednich. Płatności zaliczkowe będą wypłacane do powierzchni gruntów/liczby zwierząt/ilości zgłoszonych do płatności i zweryfikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu).

Natomiast maksymalna wysokość zaliczki na poczet płatności PROW wyniesie 85% (ten maksymalny poziom również wynika z przepisów UE). Zaliczki PROW będą wypłacane dla: poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014-2020, działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW 2014-2020, działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014-2020,działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” PROW 2014-2020, działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” PROW 2007-2013.

 

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com