^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Informacja dla producentów owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z pomocy de minimis

logo-mrirwMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z licznymi pytaniami odnośnie skorzystania przez producentów warzyw i owoców z pomocy de minimis informuje:

1. Rolnikom, którzy ponoszą straty w wyniku rosyjskiego embarga i złożą wniosek w powiatowym biurze ARiMR zostanie udzielona pomoc de minimis:

- 450 zł na 1 ha powierzchni upraw cebuli lub kapusty,
- 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w tym roku sadów jabłoniowych.

           Pomoc de minimis nie może przekroczyć łącznie, dla jednego beneficjenta, równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten jest pomniejszony o kwoty pomocy udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w formie pomocy de minimis w rolnictwie w okresie ostatnich 3 lat.

2. Pomoc nie dotyczy działek, które były objęte rekompensatami unijnymi.

3. Producenci jabłek lub kapusty, którzy ponieśli straty z powodu nałożenia przez Rosję embarga mogą otrzymać wsparcie także w Agencji Rynku Rolnego.

4. Rolnicy lub przedsiębiorcy, którzy skorzystają z oferty ARR nie mogą otrzymać takiej pomocy do tych samych powierzchni upraw z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Źródlo:www.minrol.gov.pl

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com