^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Rusza kolejny nabór o dofinansowanie na inwestycje dla rolników

05

Od dzisiaj ARiMR przyjmuje wnioski o dofinasowanie na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej (w ramach PROW 2014–2020). Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r.
O wsparcie mogą się ubiegać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Pomoc w wysokości do 100 tys. zł mogą otrzymać m.in. na:
• utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
• wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji,
• budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń,
• zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem (zwrot do 80% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji), a także wykonanie ogrodzenia.
W tym przypadku zwrotowi podlega do 80% kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych, które wynoszą:
• 230 zł – koszt wykonania 1 metra bieżącego ogrodzenia,
• 2100 zł – koszt wykonania 1 bramy,
• 710 zł – koszt wykonania 1 furtki.
Druga grupa to spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Ta grupa beneficjentów może otrzymać maksymalnie 1 mln zł na zakup maszyn i urządzeń zapobiegających zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać do placówek Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. Więcej informacji na stronie ARiMR.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com