^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny nt."Prowadzenie produkcji rolniczej (ROL.04))"

02

W związku z nawiązaniem współpracy przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Zespołem Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące kursu kwalifikacyjnego: prowadzenie produkcji rolniczej (ROL.04). Spotkanie dla kandydatów oraz osób zainteresowanych odbędzie się w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego oddział w Bielsku-Białej przy ul. Generała Boruty Spiechowicza 24 w dniu 20.08.2021 o godzinie 9:00

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące kursu:
1. Wymagania: ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne
2. Korzyści ukończenia kursu: ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz korzystania ze środków unijnych i nabycie nieruchomości rolnych powyżej 1h po uzyskaniu kwalifikacji.
3. Informacje o zawodzie: przygotowanie do wykonywania prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej, obsługiwanie środków technicznych sosowanych w rolnictwie, prowadzenie własnego gospodarstwa.
4. Profil absolwenta: wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenie obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń, prowadzenie sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich, obliczanie opłacalności produkcji rolniczej.

 

Kurs jest bezpłatny, odbywa się w trybie zaocznym.

Serdecznie zapraszamy !!!  Osoby zainteresowane prosimy, aby zgłaszały się telefoniczne do Pani Katarzyny Dziedzic tel. 515 275 919

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com