^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wynik etapu krajowego konkursu WWF na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021

W konkursie na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021, organizowanym przez WWF, pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Koalicji Żywa Ziemia, w etapie krajowym decyzją jury zwyciężył Pan Patryk Kokociński z województwa wielkopolskiego, który prowadzi gospodarstwo konwencjonalne w sposób przyjazny środowisku morskiemu, tj. przyczyniając się do ograniczania spływu substancji biogennych do wód, co przekłada się na ograniczanie eutrofizacji i powstawania martwych stref w Bałtyku.
Jury, złożone z przedstawicieli Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Koalicji Żywa Ziemia/Polskiego Klubu Ekologicznego w Gliwicach oraz Fundacji WWF Polska, uznało, że Pan Patryk Kokociński poprzez dobór konkretnych praktyk w swoim gospodarstwie wyróżnia się wśród rolniczek i rolników biorących udział w tegorocznym konkursie. Rolnik wraz z rodziną wdraża szereg przyjaznych dla środowiska morskiego praktyk, wśród których należy wymienić m.in. utrzymanie całorocznej okrywy roślinnej, stosowanie płodozmianu, użycie międzyplonów z udziałem roślin bobowatych, użycie obornika w produkcji roślinnej, prawidłowe przechowywanie nawozów naturalnych, stosowanie nawozów w odpowiednim czasie i w odpowiednich warunkach, nawożenie na podstawie analizy gleby, doglebowe stosowanie nawozów, alkalizacja gnojowicy, zastosowanie w oborze innowacyjnej metody ścielenia materacem słomiano-wapiennym, czy usuwanie odchodów z obory przy pomocy robota. Jury doceniło również stosowanie uprawy bezorkowej, co wpływa na zmniejszenie śladu środowiskowego wykonywanych zabiegów oraz ograniczenie erozji wietrzej gleby. Jury konkursu również doceniło starania Pana Patryka w obszarze zrównoważonego gospodarowania wodami. Rolnik, świadomy problemu suszy, jako konsekwencji zmiany klimatu, z własnej inicjatywy wprowadził system zastawek spiętrzających wodę w rowach melioracyjnych, co pozwala mu na retencję wody i na zredukowanie następstwa dłuższych okresów bezdeszczowych. Do tego Pan Kokociński wraz z rodziną tworzy strefy buforowe wzdłuż cieków, liczne zadrzewienia śródpolne (posadzonych ponad 600 drzew i krzewów), oraz pozostawia miedze, co przekłada się na ograniczenie efektów suszy, zahamowanie erozji wietrznej, ograniczenie spływu pierwiastków biogennych oraz wzrost różnorodności biologicznej ubożejącego krajobrazu rolniczego.
II miejsce zostało przyznane Spółce Rolniczej Juchowo Sp. z o.o., która prowadzi gospodarstwo w województwie zachodniopomorskim. To, co wyróżnia to gospodarstwo na tle innych, to prowadzenie gospodarstwa z zasadami rolnictwa biodynamicznego, gdzie liczba zwierząt w gospodarstwie jest dostosowana do możliwości produkcji paszy na miejscu. W Juchowie wdrażanych jest szereg przyjaznych dla środowiska morskiego praktyk, takich jak m.in. utrzymanie całorocznej okrywy roślinnej, stosowanie 5 różnych płodozmianów, użycie międzyplonów z udziałem roślin bobowatych, dodawanie materii organicznej do gleby, utrzymywanie stref buforowych, zbudowanie oczyszczalni roślinnej, zrównoważone nawożenie, stosowanie wyłączenie nawozów naturalnych, w odpowiednim czasie i w odpowiednich warunkach, prawidłowe przechowywanie nawozów, coroczna analiza gleby, liczne oczka wodne, czy wdrożenie zamkniętego obiegu materii w gospodarstwie. W gospodarstwie stosowane jest również sprzęt do precyzyjnego i bezpośredniego wstrzykiwania gnojowicy do gleby, a także stsowane jest rolnictwo precyzyjne. Dodatkowo gospodarstwo jest bardzo otwarte na innowacje, od lat bierze udział w badaniach naukowych dotyczących hodowli bydła, żyzności gleby i działań na rzecz utrzymania i ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym.

Natomiast III miejsce otrzymał Pan Marcin Wójcik prowadzący gospodarstwo ekologiczne w województwie małopolskim. Rolnik stosuje i upowszechnia agroleśnictwo, holistyczny wypas rotacyjny, czy zastosowanie biowęgla, co przekłada się na wzrost zawartości całkowitego węgla organicznego w glebie, a to z kolei wpływa na stabilność związków azotu i fosforu w glebie. Pan Wójcik poprzez wprowadzenie elementów agroleśnictwa, tj. nasadzenia liniowe i powierzchniowe zadrzewień i zakrzewień, budowę i utrzymanie stref buforowych; zastosowanie systemu leśno-pastwiskowego (sylwopastoralizmu), przystosowuje swoje gospodarstwo do zmiany klimatu. W ramach wdrażania agroleśnictwa wyłączenie na przestrzeni ostatnich 3 lat rolnik wprowadził ponad 15 tyś. drzew i krzewów na łąkach i pastwiskach. Poprzez stosowanie tego rodzaju praktyk, Pan Wójcik, poza ograniczeniem przedostawania się substancji biogennych do wód, zmniejsza emisję oraz zwiększa ilość pochłanianych gazów cieplarnianych, a także ogranicza erozję gleby, erozję wietrzną.
Pan Patryk Kokociński otrzymuje nagrodę w wysokości 1000 euro, za zajęcia II miejsca Spółce Rolniczej Juchowo Sp z o.o. przyznano nagrodę w wysokości 500 euro, za III miejsce Pan Marcin Wójcik otrzymuje 300 euro. Oficjalne wręczenie nagród etapu krajowego konkursu planowane jest w sierpniu br. Finał międzynarodowy konkursu, organizowany w ramach WWF Baltic Ecoregion Programme odbędzie się w październiku br. w Danii, gdzie Pan Kokociński zawalczy o nagrodę główną konkursu – 10 000 euro.
Chciałabym serdecznie Państwu podziękować za wsparcie w promocji konkursu oraz praktyk przyjaznych środowisku morskiemu wśród rolniczek i rolników. Proszę trzymać kciuki za polskiego rolnika, który jesienią zawalczy o tytuł The Baltic Sea Farmer of The Year 2021.

Zachęcamy Państwa do odsłuchania podcastu z tegorocznym zwycięzcą etapu krajowego konkursu, Panem Patrykiem Kokocińskim: https://www.wwf.pl/aktualnosci/skarby-ziemi-rolnik-przyroda

miś

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com